Hoe bieden we krachtig vermogensbeheer?

De meeste werknemers zijn geen beleggingsexpert. Er ligt dan ook een belangrijke taak bij ons en onze onafhankelijke adviseurs om een zo optimaal mogelijke beleggingsportefeuille samen te stellen.

Krachtig vermogensbeheer
Aansluitende beleggingsmix

Wij maken gebruik van Life Cycles op basis van een glide path strategy. Op deze wijze sluit de beleggingsmix altijd aan bij het risico/rendement-profiel van werknemers.

  • Jaarlijkse geleidelijke afbouw van het beleggingsrisico;
  • Optimale afdekking van het renterisico op pensioendatum;
  • Jaarlijkse herijking van de Life Cycles.
Balans tussen risico en rendement

Door de inrichting van onze strategische allocatie spreiden we risico’s en zorgen we voor een goede balans tussen risico en rendement. Sterker nog, onze beleggingen bevatten de breedste spreiding in de markt. Bovendien spelen wij met onze strategische allocatie in op langdurige trends.

Zo hoog mogelijk netto rendement

Beleggen brengt kosten met zich mee. Deze kosten hebben invloed op het uiteindelijk te behalen Beleggingspensioen. Bij Aegon Cappital houden we deze kosten dan ook zo laag mogelijk. Dit doen we door uitsluitend gebruik te maken van beleggingsfondsen waarin de beleggingen van grote pensioenbeleggers worden gebundeld en continu te zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Het voordeel is dat hierdoor een lagere kostenstructuur ontstaat dan bij beleggingsfondsen voor particulieren. Zo bieden we een hoge netto inleg met goede rendementen.

Actief én passief beleggen

We beleggen passief waar het kan en actief waar het moet. Want we zijn ook realistisch. We verliezen de kosten natuurlijk niet uit het oog en weten ook dat we niet altijd de benchmark kunnen verslaan. Om die reden beleggen we meer dan de helft van onze beleggingen passief.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Aegon staat midden in de samenleving en wil op een positieve manier, met oog voor die samenleving, ondernemen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is voor Aegon geen programma of project. Het is verankerd in onze gedragscode en de manier waarop wij zaken doen. Een van de belangrijkste onderdelen van ons MVO-beleid is het vergroten van de financiële bewustwording van mensen.

In de Aegon-gedragscode zijn de normen voor ons zakelijk handelen vastgelegd. De gedragscode geldt voor alle medewerkers van Aegon, wereldwijd. Ze vormen de grondslag voor ons beleid en ons handelen. Het is een belangrijke basis voor de verantwoorde manier waarop Aegon zaken wil doen. Eerlijk en in een duidelijke taal. Onze scores hebben we op een rijtje gezet, bekijk het hier

Verantwoord en duurzaam beleggen

Door financieel en maatschappelijk verantwoord te beleggen bevorderen we duurzame economische groei. Het geld dat klanten aan ons toevertrouwen investeren we met oog voor milieu en mens. Daarmee beperken we de risico’s op onze beleggingen, en dat kan op termijn leiden tot een hoger rendement.

Vraag een offerte aan!