Aegon Cappital tikt de 6 miljard aan

12 JANUARI 2022

Meer dan 1 miljoen Nederlanders bouwen pensioen op bij een Premie Pensioeninstelling (PPI). Aegon Cappital is in deze markt een toonaangevende speler. Marianne de Boer, directeur Aegon Cappital, verklaart het succes. 

 Aegon Cappital tikt de 6 miljard aan

Welke rol speelt de PPI binnen het pensioenlandschap?

‘Een PPI is een pensioenuitvoerder. Net zoals een verzekeraar of een pensioenfonds. Werkgevers die niet onder een verplichtstelling vallen kunnen er klant worden. Bij de PPI vormt de voor pensioen beschikbare premie het uitgangspunt voor de pensioenopbouw. Deze door de werkgever voor de werknemers betaalde pensioenpremies worden belegd. Alles met één duidelijk doel: een goed pensioen in een leefbare wereld én dat tegen zo laag mogelijke kosten. In de pensioenmarkt zijn lage kosten de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. PPI’s gelden daarbij in de markt als kostenefficiënte uitvoerders. Zij bieden moderne flexibele pensioenoplossingen en maken daarbij gebruik van innovatieve digitale oplossingen.’

Welke invloed heeft het pensioenakkoord op de pensioenmarkt?

‘Werkgevers die nu nog een uitkeringovereenkomst hebben, moeten deze voor 2027 gewijzigd hebben in een beschikbare premieregeling. Dit is de standaard pensioenregeling die PPI’s al bieden. We zijn dus optimaal voorbereid. Op onze website vertellen we werkgevers meer over dit traject. Veel werkgevers wachten tot alle details zijn uitgewerkt. Dat is niet nodig. Er kunnen nu al scenario’s worden opgesteld. En financiële gevolgen kunnen worden doorgerekend. Het beste scenario zal per werkgever verschillen. Dat hangt onder meer af van de leeftijdsopbouw van het werknemersbestand en de financiële mogelijkheden. De beweging van uitkeringovereenkomst naar beschikbare premieregeling is overigens een trend die al langer zichtbaar is. Behalve meer flexibiliteit en keuzevrijheid, speelt ook de langdurig lage rente daarbij een grote rol.’

Meer weten over Aegon Cappital? Lees meer over onze aanpak, of vraag ernaar bij een adviseur.