Gelijke pensioenen voor werknemers én payrollers

5 FEBRUARI 2021

Gelijke pensioenen voor werknemers én payrollers

Per 1 januari 2021 was het dan eindelijk zover. Payrollers kregen recht op een adequate pensioenregeling. Anders gezegd: ze hebben nu betere rechten op pensioen. Net als collega’s die wel direct voor de opdrachtgever werken. Wat betekent dat voor het pensioen van payrollers? Hoe bouwen ze dat nu op?

Payroll

Gelijke pensioenen voor payrollers

De nieuwe regelgeving is een resultaat van de Wet Arbeidsmarkt in Balans. In het kort: per 1 januari 2021 bouwen payrollers pensioen op via het payrollbedrijf of via hun opdrachtgever. Het moet gaan om een regeling voor ouderdoms- én nabestaandenpensioen, zonder beperkingen in toetreding. Payrollbedrijven mogen zelf bedenken hoe ze dit oplossen. Organiseren ze het zelf? Dan is de eerste stap een pensioenregeling uitkiezen. Simpel, zou je denken. Maar niet alle pensioenregelingen zijn gemaakt op werknemers die de ene week meer werken dan de ander. Of soms langere tijd niet. Het gaat om ongeveer 40.000 payrollers in Nederland, waarvan een deel inmiddels pensioen opbouwt bij Aegon Cappital. Andere payrollbedrijven ronden hun zoektocht de komende weken of maanden nog af.

Payrollpensioen: wat eraan voorafging

In 2020 onderzochten brancheorganisaties NBBU/ABU en diverse pensioenadviseurs wat de pensioenregeling voor payrollers precies inhoudt. En hoe je die nou eigenlijk uitvoert. Al in een vroeg stadium was Aegon Cappital bij gesprekken hierover betrokken. Verschillende oplossingen zijn de revue gepasseerd en uiteindelijk hebben we één oplossing uitgewerkt voor inmiddels een tiental payrollbedrijven. Allemaal tevreden klant bij Aegon Cappital en samen goed voor 2,5 miljoen euro premie. Dit aantal blijft groeien.

Pensioen voor payrollers: eenvoudig op papier, complex in uitvoering

Een nieuwe pensioenregeling zorgt voor nieuwe regels, percentages en afspraken. Op papier niets wat we niet eerder hebben gedaan. Wel nieuw voor payrollbedrijven. Met hun eigen wensen, budget en flexibele werknemers. Deze en andere factoren maken pensioen voor payrollers complex. We bespreken het uitgebreid in ons blog: ‘Pensioen voor payrollers: eenvoudig op papier, complex in uitvoering’.

Lees  blog ‘Pensioen voor payrollers: eenvoudig op papier, complex in uitvoering’

Pensioen voor payrollers bij Aegon Cappital

Wat biedt Aegon Cappital aan?

  • Bepaal zelf de kenmerken van je regeling
  • Blijf flexibel en pas je regeling jaarlijks aan
  • Geef mutaties eenvoudig door: online of via een koppeling

Bepaal zelf de kenmerken van je regeling

Aegon Cappital biedt een vlakke ouderdomspremie naast een ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen. Werkgever en adviseur bepalen samen het percentage om aan het adequate normpercentage te voldoen. Hoe? Met een eenvoudige berekening in de offertetool van Aegon Cappital. Lukt het niet, dan staat het serviceteam altijd klaar. Naast de pensioenpremie bepaalt de werkgever - samen met de adviseur - welke risicoverzekeringen hij verplicht of vrijwillig toevoegt. De totale kosten bestaan dus uit: pensioenpremie, kosten voor de risicoverzekeringen en administratiekosten.

Blijf flexibel en pas je regeling jaarlijks aan

De pensioenregeling voor payrollers is niet in beton gegoten. Percentage aanpassen? Mag gewoon. Kosteloos. Wel onder voorwaarde dat een wetswijziging hier aanleiding toe geeft. Werkgever en adviseur zijn samen in de lead, Aegon Cappital verwerkt het in de administratie.

Geef mutaties eenvoudig door: online of via een koppeling

Werkgevers en adviseurs krijgen een volledig palet aan dienstverlening. Natuurlijk inclusief toegang tot het gebruiksvriendelijke Werkgeversportaal waar ze zelf mutaties doorvoeren. Op het platform draait de administratie voor zo’n 4 miljoen werknemers en pensioengerechtigden in Nederland. Het is wel wat gewend dus!

Meer informatie over payrollpensioen bij Aegon Cappital

Meer weten over de Aegon Cappital benadering voor payrollbedrijven? Of in contact komen met payrollbedrijven met een pensioenregeling bij Aegon Cappital? Stuur een bericht naar Serge Mans, DC specialist bij Aegon Cappital.