Help, Pensioenakkoord! Moet ik daar iets mee?

15 DECEMBER 2020

Webinar terugkijken?

Kijk en luister naar de tips en adviezen van pensioendeskundigen Kees Kamminga, Raymond Endenburg en Frits Bart op ons online seminar.

Webinar terugkijken?

Een ingrijpende wijziging

Het Pensioenakkoord is een ingrijpende wijziging. Alle middelloonregelingen worden stopgezet en maken plaats voor beschikbare premieregelingen. En in plaats van het huidige systeem met stijgende premiestaffels komt er één vlakke premie. Dat zijn kort samengevat de voornaamste veranderingen, legt Kees Kamminga uit. ‘Die zijn nodig om het systeem betaalbaar en aantrekkelijk te houden. De gestegen levensverwachting en de huidige pensioengaranties dwingen uitvoerders om enorme buffers aan te houden. Daar ging haast nog meer geld in zitten dan in het pensioen zelf. Dat was niet langer houdbaar.’

‘In garanties ging haast nog meer geld zitten dan in het pensioen zelf. Dat was niet langer houdbaar’ 
Kees Kamminga, strategisch beleidsmedewerker Pensioen Aegon 

Overgangsregeling voor huidige deelnemers

Kamminga staat ook stil bij de overgangsregeling. Die biedt de ruimte om voor huidige deelnemers de leeftijdsafhankelijke premiestaffels te handhaven. ‘Belangrijk, want zo kun je mogelijk nadelige gevolgen van de wijzigingen voor je medewerkers voorkomen.’ Ook goed om scherp voor ogen te hebben, aldus Kamminga: het partnerpensioen vóór de pensioendatum is straks op risicobasis en bedraagt maximaal 50% van het salaris. Bij het wezenpensioen is dat maximaal 20%. Verder stipt hij een nieuwigheid aan. ‘Deelnemers krijgen de optie om op de pensioendatum tot 10% van de waarde van hun levenslange ouderdomspensioen op te nemen en vrij te besteden. Dat kenden we nog niet in Nederland.’

Planning is krapper dan hij lijkt

Grote veranderingen dus. Hoe luidt de planning? Die is krapper dan hij lijkt, waarschuwt Kamminga. ‘De nieuwe wet moet ingaan op 1 januari 2022. Daarna krijgen werkgevers tot 2026 de tijd om de overstap te maken. Dat klinkt ruim, maar is het niet. Je moet samen met je werknemers tal van keuzes maken. Uiterlijk juli 2023 moet er al een concept besluit liggen van de sociale partners. En die 10% vrij te besteden lumpsum gaat zelfs al begin 2022 in.’

‘De grote waarde van de arbeidsvoorwaarde pensioen wordt veel zichtbaarder’
Raymond Endenburg, directeur Verzekerd Pensioen Aegon

Communicatie vormt belangrijke uitdaging

Tijdig aanpakken, daar sluiten Raymond Endenburg en Frits Bart zich graag bij aan. ‘Onderschat dit niet, in de meeste organisaties moet nog veel gebeuren’ zegt Endenburg. ‘Begin zo snel mogelijk,’ zegt ook Bart. Allebei raden ze werkgevers aan om zich te laten ondersteunen door een  pensioenadviseur. Grote uitdagingen zijn goede afwikkeling van middelloonregelingen en zorgvuldige communicatie. Endenburg: ‘Mensen komen veel meer zelf aan het roer te staan van hun pensioenregeling.’ Bart: ‘Op basis van onze ervaringen bij Aegon Cappital weet ik zeker dat dit een positieve ontwikkeling is. Maar deelnemers moeten wel goed inzicht krijgen in hun situatie en mogelijkheden.’

‘Er blijft meer geld over om via beleggingen te laten renderen. Dat biedt zicht op een hoger pensioen’
Frits Bart, directeur Aegon Cappital

Pensioen wordt leuker en uitdagender 

Endenburg ziet naast uitdagingen ook kansen. ‘De deelnemer krijgt meer invloed, dat maakt pensioen leuker. Ook wordt de meerwaarde van deze arbeidsvoorwaarde duidelijker. Werknemers zien hoeveel hun werkgever bijdraagt en wat dat voor hun pensioen betekent.’ En het toenemende risico? Dat is met risicoprofielen en life cycles prima te beperken, zegt Bart. ‘Daarmee hebben we dit jaar de corona beursdip prima doorstaan. In de oude garanties ging bovendien ontzettend veel geld zitten. Straks blijft er meer over om via verantwoorde beleggingen te laten renderen. Dat biedt juist zicht op een hoger pensioen. Die nieuwe wereld gun ik iedereen van harte.’

Meer lezen over het pensioenakkoord en onze aanpak?