Het pensioenakkoord: moet je daar als werkgever nu al iets mee of niet?

23 NOVEMBER 2020

Het pensioenakkoord: moet je daar als werkgever nu al iets mee of niet?

Een vraag die medewerkers in de pensioenwereld regelmatig krijgen van werkgevers: moet ik iets met het pensioenakkoord? Het antwoord is een simpel ‘ja’. 

Want iedere werkgever én -nemer in Nederland met een pensioenregeling krijgt eind volgend jaar met de vernieuwde wetgeving te maken. Als de Tweede Kamer en de Eerste Kamer instemmen met het akkoord, is de verwachting dat de nieuwe regels vanaf 1 januari 2022 ingaan. Wat wil je nu al weten als werkgever? We zetten het op een rij. Of meld je meteen aan voor het webinar!

Pensioenakkoord

Wat houdt het pensioenakkoord in?

Waar het op neer komt: uiterlijk in 2026 wordt bij alle pensioenregelingen in Nederland de hoogte van het pensioen van werknemers meer afhankelijk van de behaalde beleggingsresultaten. Dit gaat op voor íedereen met een pensioenregeling. 

  1. De nu nog veel voorkomende middelloonregelingen komen te vervallen en worden beschikbare premieregelingen. 
  2. Een andere belangrijke verandering is dat er voor iedere werknemer een gelijk percentage van het salaris in de pensioenregeling wordt gestort. Dat bedrag wordt voortaan gebruikt voor de opbouw van het pensioen van die betreffende persoon zelf. Daardoor betalen jongere generaties niet meer mee aan het pensioen voor ouderen, of omgekeerd. Bij een aantal pensioenfondsen gebeurt dat nu wel. 

Wat betekenen de veranderingen in het pensioenakkoord voor mij als werkgever?

Heb jij een pensioenregeling bij een pensioenfonds? Dan komt deze met een voorstel voor het wijzigen van de pensioenregeling. Zit je bij een verzekeraar of Premie Pensioen Instelling (PPI) dan zul je - met je adviseur - zelf aan de slag moeten. Grofweg heb je twee situaties: je biedt werknemers op dit moment een beschikbare premieregeling of een middelloonregeling. Dit wil je in beide gevallen doen:

Premieregeling en het pensioenakkoord

Bij een premieregeling hebben werknemers een eigen beleggingspot en is hun pensioen afhankelijk van de behaalde beleggingsresultaten door de verzekeraar of PPI. Dat klinkt als wat het pensioenakkoord moet bewerkstelligen. Klopt! Werkgevers en werknemers met een premieregeling zijn dus al een heel eind op de goede weg. 

Er is alleen één ding: veel werkgevers met zo’n regeling storten de premie in de pensioenregeling op basis van een leeftijdsafhankelijke staffel. Hoe ouder de werknemer is, hoe hoger de premie is die hij stort. En dat mag dus straks niet meer. 

De hoogte van het percentage waarmee de premie wordt bepaald die jij als werkgever stort moet voor alle werknemers gelijk zijn. Er is wel een uitzondering mogelijk. Organisaties met werknemers die nu onder zo’n leeftijdsafhankelijke staffel vallen, mogen deze ook na 2025 blijven hanteren. Dat noemen we eerbiedigende werking. Maar: nieuwe werknemers die in de toekomst gaan deelnemen aan de pensioenregeling krijgen het nieuwe vlakke premie percentage. Ongeacht hun leeftijd. 

Wat moet je dus als werkgever in ieder geval doen? Zorgen dat je  uiterlijk 2026 een vlakke premie toepast voor nieuwe medewerkers. En bepalen of je voor de bestaande werknemers de huidige regeling blijft hanteren, of dat zij ook de nieuwe vlakke premieregeling krijgen.

De middelloonregeling en het pensioenakkoord

Een middelloonregeling is een pensioenregeling waarbij de werknemer een pensioen opbouwt dat is afgeleid van zijn gemiddeld verdiende salaris. Het uiteindelijke pensioen hangt af van het aantal jaren dat de werknemer in dienst is geweest, de hoogte van het jaarlijks opbouwpercentage en het salarisverloop in deze periode. Kent jouw bedrijf deze regeling, dan heb je wat meer werk aan de winkel.

Dit soort pensioenregelingen mogen namelijk niet meer na 2025. In dat geval moet je deze regeling omzetten naar een ‘beschikbare premieregeling’ en voor alle werknemers een vlakke premie invoeren. Dat kan een uitdaging worden, want je werknemer wil natuurlijk niet achteruit in het pensioen dat hij opbouwt. Zoals het er nu naar uitziet, geldt de eerbiedigende werking voor middelloonregelingen namelijk niet. Grote kans dat hij gecompenseerd wil worden.

Een alternatief is om de middelloonregeling vóór 2026 om te zetten naar een ‘beschikbare premieregeling met stijgende staffel’. Dan kan alsnog gebruik worden gemaakt van de eerbiedigende werking . Zo heb je toch een oplossing voor de pensioenachteruitgang voor werknemers die voor 2026 in dienst zijn getreden. Nadeel is wel dat je een tweedeling krijgt in je administratie. Bestaande werknemers hebben in dat geval ná 2026 een premieregeling met staffel, maar nieuwe werknemers krijgen een beschikbare premieregeling met een vlakke premie. 

Dit is waar het in een notendop om gaat bij het pensioenakkoord. Er is natuurlijk nog veel meer over te zeggen.