Met pensioen gaan, wat verandert er?

Niet alleen uw tijdsbesteding verandert, ook uw geldzaken veranderen. Op deze pagina leest u waar u aan moet denken. 

Met pensioen gaan, wat verandert er?

Pensioen opgebouwd via uw werkgever(s)

U heeft pensioen opgebouwd via uw werkgever. Misschien wel bij meerdere werkgevers. Als u met pensioen gaat, krijgt u vanzelf bericht van de pensioenuitvoerder(s). Heeft u pensioen bij verschillende pensioenuitvoerders? Dan kunt u het in sommige gevallen samenvoegen.

Heeft u net als bij Aegon Cappital een pensioenpot opgebouwd waarmee u op de pensioendatum zelf een pensioen moet aankopen? Dan kunt u de verschillende pensioenpotten samenvoegen en één pensioenuitkering aankopen. Op mijnpensioenoverzicht staan al uw pensioenen en uw AOW overzichtelijk bij elkaar.

Uw AOW-pensioen

Vanaf uw AOW-leeftijd ontvangt u een AOW-pensioen van de overheid. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) regelt dit. Hoeveel AOW u krijgt is afhankelijk van uw situatie.

Ongeveer 5 maanden voor uw AOW-leeftijd krijgt u bericht van de SVB over het aanvragen van uw AOW-pensioen. Wilt u meer weten over uw AOW? Op de website van de SVB vindt u alle informatie.

Uw pensioenuitkeringen en de belasting

Over uw pensioenuitkering betaalt u net als over uw salaris loonbelasting en premie volksverzekeringen. Samen noemen we dit de loonheffing. Hoeveel loonheffing u betaalt, hangt van verschillende factoren af. Zo betaalt u minder loonheffing nadat u de AOW-leeftijd heeft bereikt. En net als bij uw salaris betaalt u meer als uw totale inkomen hoger is. De loonheffing wordt op uw pensioen ingehouden door degene van wie u uw pensioen ontvangt. Net zoals uw werkgever dat deed op uw salaris.

Op welk pensioen laat u de loonheffingskorting toepassen?

Bij het inhouden van de loonheffing, wordt rekening gehouden met de zogenaamde loonheffingskorting. Dit komt erop neer dat u over een deel van uw inkomen geen loonheffing hoeft te betalen. U betaalt hierdoor dus minder belasting en houdt daardoor netto meer geld over. De loonheffingskorting mag maar op één inkomen worden toegepast.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) houdt bij het uitbetalen van uw AOW-pensioen standaard rekening met de loonheffingskorting. Om deze reden houden pensioenverzekeraars standaard geen rekening met loonheffingskorting. Ontvangt u (nog) geen AOW-uitkering maar wel al een andere pensioenuitkering? Vraag uw pensioenuitvoerder dan om rekening te houden met de loonheffingskorting. Laat u de loonheffingskorting tegelijkertijd op meerdere pensioenen toepassen? Dan betaalt u te weinig belasting. U ontvangt dan van de Belastingdienst een naheffing dat u geld moet terugbetalen.

Hoe weet u op welk pensioen u de loonheffingskorting het best kan laten toepassen? Op de website van de SVB rekent u dat eenvoudig uit. U kunt in veel gevallen meer geld overhouden per maand zonder dat u iets hoeft terug te betalen aan de Belastingdienst.

Pensioen ontvangen in het buitenland

Als u verhuist naar het buitenland moet u veel zaken regelen. Zo ook uw pensioen. Het is geen probleem om uw AOW en pensioen in het buitenland te ontvangen. De verhuizing kan wel gevolgen hebben voor uw pensioen. We lichten een paar belangrijke onderwerpen verder toe:

 • Uw geld is langer onderweg en u betaalt mogelijk kosten aan de buitenlandse bank
  Geld overmaken naar een bank in het buitenland duurt meestal langer en kan extra kosten met zich meebrengen. Of u daarmee te maken krijgt, is afhankelijk van het land en de bank waar u bankiert. Bereidt u goed voor om nare verrassingen te voorkomen. U kunt uw pensioen ook op een bankrekening in Nederland blijven ontvangen. Met een bankpas of creditcard kunt u in het buitenland over uw geld beschikken.
 • De hoogte van uw AOW kan veranderen
  Door uw verhuizing naar het buitenland kan de hoogte van uw AOW veranderen. U checkt op de website van de Sociale VerzekeringsBank (SVB)  of dit op u van toepassing is. U ziet daar per land welke gevolgen uw verhuizing heeft voor uw AOW.
 • U betaalt mogelijk dubbel belasting door uw verhuizing naar het buitenland
  Als u in het buitenland woont, betaalt u daar ook belasting. Omdat u pensioen uit Nederland ontvangt, betaalt u ook belasting in Nederland. Om dubbele belasting te voorkomen heeft Nederland met een aantal landen afspraken gemaakt welk land belasting mag heffen. Verhuist u naar een land waar Nederland afspraken mee heeft gemaakt? Dan kunt u de Nederlandse Belastingdienst vrijstelling vragen van inhouding loonbelasting. Kijk op de site van de Belastingdienst voor meer informatie.
 • Recht op Anw voor uw partner vervalt mogelijk door uw verhuizing naar het buitenland
  We hopen allemaal dat het niet gebeurt, maar stel dat u overlijdt nadat u naar het buitenland bent verhuisd. En stel dat uw partner de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt. Hij of zij heeft dan misschien recht op een Anw-uitkering van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Door de verhuizing naar het buitenland is het mogelijk dat de uitkering lager is of zelfs helemaal vervalt. Op de website van de SVB vindt u meer informatie over dit onderwerp.
Chat met ons

Chat met ons×

Vul je gegevens in zodat we je beter kunnen helpen. Wel zo makkelijk!

Wij blijven onze chat steeds verbeteren. Heb je tips? Geef ze dan aan ons door!

Welkom op de Livechat van Aegon Cappital. Een medewerker helpt je zo snel mogelijk.