Het nieuwe pensioenstelsel: u staat goed voorgesorteerd

Kabinet en sociale partners presenteerden 12 juni een plan om het pensioenstelsel ingrijpend te wijzigen. Zaterdag 4 juli heeft het FNV ledenparlement ingestemd met dit plan. Ook is de hoofdlijnennotitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Een deel van de nieuwe regels is al onderdeel van de pensioenregelingen van Aegon Cappital. Dit geeft u en ons een prettige voorsprong. De overige wijzigingen zijn gelukkig ook goed uitvoerbaar. Een overzicht van de veranderingen die voor u het meest relevant zijn. Plus tips voor wat u kunt doen.

Het nieuwe pensioenstelsel

Doel: een toekomstbestendig stelsel

Het doel achter de wijzigingen is duidelijk: het neerzetten van een toekomstbestendig stelsel. Een stelsel dat aansluit bij de ontwikkelingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Waarin zicht is op behoud van koopkracht, en dat transparanter en persoonlijker is dan het huidige stelsel. De belangrijkste afspraken:

  • Het pensioen beweegt directer mee met de ontwikkelingen binnen de economie.
  • Pensioenopbouw verloopt voortaan via een vlakke, leeftijdsonafhankelijke premie.
  • Wie met pensioen gaat, kan tot 10% van het opgebouwde pensioen in één keer opnemen.

Iedereen dezelfde premie

Een gelijke (vlakke) premie voor iedere deelnemer, ongeacht diens leeftijd. Dat is de meest fundamentele verandering in het stelsel. Nu hebben de meeste pensioenregelingen nog een oplopende premie. Hoe ouder de werknemer, hoe hoger de inleg. Bij Aegon Cappital kennen wij beide regelingen. Een groot aantal werkgevers bij Aegon Cappital heeft al een regeling met een gelijke premie. We zetten onze kennis en ervaring graag in om u te helpen bij de overstap op het nieuwe systeem als dat voor u nodig is. 

Individueler en flexibeler

Het pensioenstelsel beweegt al langere tijd richting individueler en flexibeler pensioen. Aegon Cappital bevindt zich als PPI in de voorhoede van deze ontwikkeling. Wij bieden uw werknemers verschillende keuzemogelijkheden. Bijvoorbeeld ten aanzien van de manier waarop het pensioengeld wordt belegd. Beleggen brengt uiteraard risico’s met zich mee, maar ook kansen op een hoger pensioen. Door te werken met life cycle beleggingen, blijven de risico’s zo klein mogelijk en het rendement zo goed mogelijk.

Bedrag ineens als nieuwe optie

Nieuw is de optie voor werknemers om een deel van het pensioen als bedrag ineens te laten uitbetalen, in plaats van maandelijks. Dit kan tot maximaal 10% van het pensioenkapitaal. Deze optie stelt mensen in staat om bijvoorbeeld een verbouwing te doen, een auto te kopen, een schuld af te lossen of een mooie reis te maken.

Compensatievraagstuk als grote opgave

Door de overgang op de vlakke premie gaan veel werknemers die nu al in een pensioenregeling zitten er in pensioenambitie op achteruit. Dit komt doordat zij in de regeling gestart zijn met een lagere premie dan de vlakke premie. Zij hebben een hogere premie in de toekomst nodig om op het oorspronkelijk geplande pensioen uit te komen. Daarom is in de uitwerking van het pensioenakkoord afgesproken dat werkgevers ervoor kunnen kiezen om voor deze werknemers de bestaande (oplopende) premieregelingen te handhaven. Nieuwe deelnemers komen wel in de nieuwe regeling met vlakke premiesystematiek. Deze samenloop van oude en nieuwe pensioenregelingen kan de totale pensioenkosten verhogen. Dit is een belangrijk vraagstuk waar werkgevers en werknemers voor komen te staan: hoe betalen we dat? En wat is een eerlijke verdeling van de lasten?

Advies is belangrijk

De Eerste en Tweede Kamer gaan het pensioenakkoord binnenkort behandelen. Naar verwachting gaat het nieuwe pensioenstelsel in op 1 januari 2022. Uiterlijk 1 januari 2026 moet iedereen over zijn. Dat lijkt ver weg, maar er is veel te doen. Ons advies: maak samen met uw adviseur een planning met de stappen die genomen moeten worden om tot een aangepaste pensioenregeling te komen. Betrek ook uw personeel hierbij. Door vanaf het begin de dialoog aan te gaan, creëert u draagvlak voor de nieuwe regeling.