Eén miljoen Nederlanders bouwen pensioen op bij een PPI

29 MAART 2021

10 maart ’21 publiceerde de Vereniging van PPI’s de cijfers ultimo 2020. Uit deze cijfers kan worden opgemaakt dat inmiddels 1 miljoen deelnemers pensioen opbouwen bij een Premie Pensioeninstelling (PPI). Aegon Cappital is in deze markt een toonaangevende speler. Frits Bart, directeur Aegon Cappital, verklaart de snelle groei van de PPI-markt.

 

PPI

Welke rol speelt de PPI binnen het pensioenlandschap?

‘Een PPI is een pensioenuitvoerder. Net zoals een verzekeraar of een pensioenfonds. Werkgevers die niet onder een verplichtstelling vallen kunnen er klant worden. Bij de PPI vormt de voor pensioen beschikbare premie het uitgangspunt voor de pensioenopbouw. Deze door de werkgever voor de werknemers betaalde pensioenpremies worden belegd. Alles met één duidelijk doel: een zo goed mogelijk rendement tegen zo laag mogelijke kosten. In de pensioenmarkt zijn lage kosten de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. PPI’s gelden daarbij in de markt als kostenefficiënte uitvoerders. Zij bieden moderne flexibele pensioenoplossingen en maken daarbij gebruik van innovatieve digitale oplossingen.’

​​​​​​​Welke invloed heeft het pensioenakkoord op de pensioenmarkt?

‘Werkgevers die nu nog een uitkeringovereenkomst hebben, moeten deze voor 2026 gewijzigd hebben in een beschikbare premieregeling. Dit is de standaard pensioenregeling die PPI’s bieden. Een tijdig transitieplan is hierbij verplicht. Dit plan bevat de keuze voor de nieuwe regeling. 1 januari 2024 moet de besluitvorming van de werkgever klaar zijn. Op onze website vertellen we werkgevers meer over dit traject. De beweging van uitkeringovereenkomst naar beschikbare premieregeling is overigens een trend die al langer zichtbaar is. Behalve meer flexibiliteit en keuzevrijheid, speelt ook de langdurig lage rente daarbij een grote rol.’

Wat kan je vertellen over Sustainable Finance Disclosure Regulation?

‘Naast de Wet toekomst pensioenen (uitwerking pensioenakkoord) hebben pensioenuitvoerders ook te maken met nieuwe Europese wetgeving. De Sustainable Finance Disclosure Regulation is nieuwe regelgeving waarmee beleggers makkelijker kunnen zien hoe duurzaam beleggingsfondsen in de EU zijn. Deze wetgeving sluit aan bij de tijdgeest waarbij werkgevers en werknemers steeds meer duurzame keuzes verlangen van hun pensioenuitvoerder. Ik ben blij dat wij als Aegon Cappital al helemaal voldoen aan de nieuwe regels. Een goed pensioen is onlosmakelijk verbonden aan een leefbare wereld, nu en in de toekomst!’

Vooruitdenken met een hart voor later?

‘Ja! Daar gaat het ons als Aegon Cappital om! Pensioen is per definitie een kwestie van vooruitdenken. Nu slimme keuzes maken voor later. Daar draait uiteindelijk om. Voor werkgevers is het niet anders. Zorg dat je voorbereid bent op de gevolgen van het pensioenakkoord. En besef je dat hart voor later hebben verder gaat dan alleen zorgen voor een goed pensioen. Het gaat ook om zorgen voor de wereld waarin je van dat pensioen kunt genieten. De Sustainable Finance Disclosure Regulation wetgeving draagt daar zijn steentje aan bij.’