Pensioenakkoord: zo ziet de kalender eruit

 • Maart 2021
  Tweede Kamer verkiezingen. Een andere samenstelling van de Tweede Kamer kan gevolgen hebben voor de inhoud van het pensioenakkoord, maar de hoofdlijnen staan wel min of meer vast.
 • Najaar 2021
  Naar verwachting gaat het wetsvoorstel over het pensioenakkoord nu naar de Tweede Kamer. Hierin worden de details uitgewerkt. Dit kan gevolgen hebben voor bepaalde bepalingen en tijdslijnen.  
 • Oktober 2021
  De Eerste Kamer gaat nu hopelijk akkoord met het wetsvoorstel zodat iedereen definitief weet waar hij aan toe is.
Pensioenakkoord

 • Januari 2022
  Het pensioenakkoord moet nu wel echt vertaald zijn in wetgeving. Een goed moment om als werkgever te beginnen met het nadenken over de nieuwe pensioenregeling.
 • Januari 2023
  Het ‘bedrag ineens’ op pensioendatum moet nu ingaan. Het gaat daarbij om 10% van levenslange ouderdomspensioen. De exacte datum staat nog niet vast. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de technische haalbaarheid.
 • Januari 2025
  De AOW-leeftijd stijgt vanaf nu mee met de gemiddelde levensverwachting.
 • 1 januari 2026
  De uiterste datum waarop alle nieuwe pensioenregelingen moeten zijn ingegaan.

Laatst bijgewerkt 16-03-2021