Is waardeoverdracht interessant voor u?

Als u aan een nieuwe baan begint dan stopt de pensioenopbouw bij uw oude werkgever. U kunt ervoor kiezen om de opgebouwde pensioenpot bij uw oude pensioenuitvoerder te laten staan. U kunt het ook mee nemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Wanneer is waardeoverdracht gunstig? ​​​​​​​

Een kant en klaar antwoord op deze vraag kunnen wij u helaas niet geven. Dat hangt bijvoorbeeld af van uw leeftijd, uw arbeidsverleden en uw vorige pensioenregeling(en). Met de pensioenvergelijker kunt u uw vorige en nieuwe pensioenregeling met elkaar vergelijken. U vindt de pensioenvergelijker in Mijn Aegon Cappital Als u kiest voor waardeoverdracht vervalt uw vorige regeling. Het opgebouwde pensioen wordt toegevoegd aan uw nieuwe pensioenregeling. Vindt u de nieuwe pensioenregeling gunstiger dan de vorige, dan is waardeoverdracht waarschijnlijk de juiste keuze voor u.

Zo vraagt u waardeoverdracht aan

U kunt waardeoverdracht aanvragen met het aanvraagformulier. U ontvangt dan een offerte waardeoverdracht van ons. U hoeft nu dus nog niets te beslissen. U vindt het formulier op Mijn Aegon Cappital.

Wat u moet weten over waardeoverdracht

Waardeoverdracht klinkt heel gunstig, maar is dat niet altijd.

Waardeoverdracht voorkomt geen pensioentekort

Een pensioentekort is iets anders dan het hebben van verschillende pensioenen bij verschillende pensioenaanbieders. Een pensioentekort komt omdat u tijdelijk te weinig pensioen opbouwde. Bijvoorbeeld omdat u een tijdje werkloos was. Of omdat de pensioenregeling bij de ene werkgever minder goed was dan bij de andere. Waardeoverdracht lost dat niet op.  

Aan waardeoverdracht zijn geen kosten verbonden

U betaalt geen kosten voor waardeoverdracht. Voor de aan- of verkoop van beleggingen kunnen wel kosten gelden. Dit is per pensioenregeling verschillend.

Bij waardeoverdracht vervallen alle voorwaarden van de ‘oude’ pensioenregeling

Als u kiest voor waardeoverdracht vervalt uw vorige pensioenregeling. Uw opgebouwde pensioen wordt dan toegevoegd aan uw nieuwe pensioenregeling. Bouwt u via uw huidige werkgever pensioen op bij Aegon Cappital en kiest u voor waardeoverdracht? Dan wordt uw pensioen van uw vorige werkgever voortaan op dezelfde manier belegd als uw pensioen van uw huidige werkgever.

Eén grote pot met pensioengeld rendeert niet beter dan meerdere kleine potjes

U verwacht misschien dat een grotere pensioenpot beter rendeert. Maar dat is niet per se waar. Misschien belegt u in de ene pensioenregeling met meer risico dan de andere. Het rendement heeft niet te maken met de grootte van de pensioenpot, maar veel meer met hoe er wordt belegd.

Zonder waardeoverdracht heeft u ook een goed overzicht van uw pensioen via mijnpensioenoverzicht

We horen weleens dat klanten het makkelijk en overzichtelijk vinden om al hun pensioen bij elkaar te hebben. En dat zij daarom voor waardeoverdracht kiezen. Dat is niet meer nodig. Sinds een paar jaar is er mijnpensioenoverzicht. Op deze site staan al uw pensioenen en uw AOW overzichtelijk bij elkaar. U logt snel en makkelijk in met uw DigiD.

Waardeoverdracht wel of niet doen?

Twijfelt u of waardeoverdracht voor u interessant is? Een adviseur kan u helpen een keuze te maken. Wel goed om te weten: aan dit advies zijn kosten verbonden.