Is waardeoverdracht interessant voor u?

Als u aan een nieuwe baan begint dan stopt de pensioenopbouw bij uw oude werkgever. U kunt ervoor kiezen om de opgebouwde pensioenpot bij uw oude pensioenuitvoerder te laten staan. U kunt het ook mee nemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Wanneer is waardeoverdracht gunstig? ​​​​​​​

Een kant en klaar antwoord op deze vraag kunnen wij u helaas niet geven. Dat hangt bijvoorbeeld af van uw leeftijd, uw arbeidsverleden en uw vorige pensioenregeling(en). Met de pensioenvergelijker kunt u uw vorige en nieuwe pensioenregeling met elkaar vergelijken. U vindt de pensioenvergelijker in Mijn Aegon Cappital Als u kiest voor waardeoverdracht vervalt uw vorige regeling. Het opgebouwde pensioen wordt toegevoegd aan uw nieuwe pensioenregeling. Vindt u de nieuwe pensioenregeling gunstiger dan de vorige, dan is waardeoverdracht waarschijnlijk de juiste keuze voor u.

Zo vraagt u waardeoverdracht aan

U kunt waardeoverdracht aanvragen met het aanvraagformulier. U ontvangt dan een offerte waardeoverdracht van ons. U hoeft nu dus nog niets te beslissen. U vindt het formulier op Mijn Aegon Cappital.

Wat u moet weten over waardeoverdracht

Waardeoverdracht klinkt heel gunstig, maar is dat niet altijd.

Waardeoverdracht voorkomt geen pensioentekort

Een pensioentekort is iets anders dan het hebben van verschillende pensioenen bij verschillende pensioenaanbieders. Een pensioentekort komt omdat u tijdelijk te weinig pensioen opbouwde. Bijvoorbeeld omdat u een tijdje werkloos was. Of omdat de pensioenregeling bij de ene werkgever minder goed was dan bij de andere. Waardeoverdracht lost dat niet op.  

Aan waardeoverdracht zijn geen kosten verbonden

U betaalt geen kosten voor waardeoverdracht. Voor de aan- of verkoop van beleggingen kunnen wel kosten gelden. Dit is per pensioenregeling verschillend.

Bij waardeoverdracht vervallen alle voorwaarden van de ‘oude’ pensioenregeling

Als u kiest voor waardeoverdracht vervalt uw vorige pensioenregeling. Uw opgebouwde pensioen wordt dan toegevoegd aan uw nieuwe pensioenregeling. Bouwt u via uw huidige werkgever pensioen op bij Aegon Cappital en kiest u voor waardeoverdracht? Dan wordt uw pensioen van uw vorige werkgever voortaan op dezelfde manier belegd als uw pensioen van uw huidige werkgever.

Eén grote pot met pensioengeld rendeert niet beter dan meerdere kleine potjes

U verwacht misschien dat een grotere pensioenpot beter rendeert. Maar dat is niet per se waar. Misschien belegt u in de ene pensioenregeling met meer risico dan de andere. Het rendement heeft niet te maken met de grootte van de pensioenpot, maar veel meer met hoe er wordt belegd.

Zonder waardeoverdracht heeft u ook een goed overzicht van uw pensioen via mijnpensioenoverzicht

We horen weleens dat klanten het makkelijk en overzichtelijk vinden om al hun pensioen bij elkaar te hebben. En dat zij daarom voor waardeoverdracht kiezen. Dat is niet meer nodig. Sinds een paar jaar is er mijnpensioenoverzicht. Op deze site staan al uw pensioenen en uw AOW overzichtelijk bij elkaar. U logt snel en makkelijk in met uw DigiD.

Regels waardeoverdracht

Op 1 januari 2019 veranderde de wet. Stopt u met werken bij uw werkgever? U leest hier wat er met uw pensioenpot gebeurt. Dat is namelijk afhankelijk van de hoogte van uw opgebouwde pensioen.

U heeft minder dan €2,- bruto pensioen per jaar bij ons opgebouwd 

Pensioenen van minder dan €2,- bruto per jaar worden hele kleine pensioenen genoemd. De administratie voor hele kleine pensioenpotjes is duur. De kosten zijn vaak hoger dan het totaal van uw pensioenpot. Vanaf 1 januari 2019 vervallen deze hele kleine pensioenpotjes automatisch. (volgorde van de zinnen aangepast) Door de wetswijziging hoeft Aegon Cappital geen administratiekosten meer te maken voor deze hele kleine pensioenpotjes.

Aegon Cappital houdt de hele kleine pensioenpotjes niet zelf

Ieder jaar maken wij het totale bedrag van alle hele kleine pensioenpotjes over aan het Alzheimercentrum VUmc. Hoeveel dit is laten wij weten in ons jaarverslag.

U heeft minder dan €484,09 bruto per jaar opgebouwd, maar meer dan €2,-

Kunt u met uw pensioenpot minder dan €484,09 bruto per jaar aankopen? Dan dragen wij dit bedrag automatisch over aan uw nieuwe pensioenuitvoerder. U hoeft hier zelf niets voor te doen. Wij zorgen ervoor dat uw pensioen mee gaat naar de nieuwe pensioenuitvoerder. Krijgt u geen andere baan? Dan blijft het bedrag minimaal 5 jaar bij ons staan. Heeft u na 5 jaar nog geen andere pensioenuitvoerder of gaat u met pensioen, dan ontvangt u een afkoopvoorstel van ons.

U heeft meer dan €484,09 bruto per jaar opgebouwd

Dan mag u zelf weten of u uw pensioenpot laat staan of mee wilt nemen. Als u het pensioen mee wilt nemen, dan kunt u dit bij uw nieuwe pensioenuitvoerder aanvragen.  In Mijn Aegon Cappital bekijkt u de hoogte van uw pensioenpot.

Waardeoverdracht wel of niet doen?

Twijfelt u of waardeoverdracht voor u interessant is? Een adviseur kan u helpen een keuze te maken. Wel goed om te weten: aan dit advies zijn kosten verbonden.

Chat met ons

Chat met ons×

Vul je gegevens in zodat we je beter kunnen helpen. Wel zo makkelijk!

Wij blijven onze chat steeds verbeteren. Heb je tips? Geef ze dan aan ons door!

Welkom op de Livechat van Aegon Cappital. Een medewerker helpt je zo snel mogelijk.