Wat is een Premie- pensioeninstelling (PPI)?

Een Premiepensioeninstelling (PPI) is een financiële instelling die collectieve pensioenoplossingen biedt voor werkgevers en werknemers. De PPI komt tegemoet aan de behoefte van veel werkgevers aan eenvoud en betaalbaarheid.

De collectieve pensioenoplossing is altijd een beschikbare premieregeling. Met een beschikbare premieregeling betaalt de werkgever iedere maand een pensioenpremie. Deze premie is een percentage van het salaris van de werknemer. Door het beleggen van de premie wordt een beleggingspensioen opgebouwd dat beschikbaar komt op het moment dat de werknemer met pensioen gaat. Met het pensioenkapitaal koopt de werknemer een levenslange pensioenuitkering. Natuurlijk mag een PPI ook andere soorten pensioenregelingen beheren, zo lang de PPI zelf maar geen risico’s draagt.

Bescherming vermogen van onze deelnemers