Betrouwbaar & verantwoord

Alle beleggingen hebben maar één doel: een zo goed mogelijk pensioen voor uw medewerkers. En altijd verantwoord belegd.

Betrouwbaar & verantwoord

Een zo goed mogelijk pensioen: zo werkt dat

Bij beleggen gaat het om de juiste balans tussen rendement en risico. Wij helpen uw medewerkers daarbij. Maar bij beleggen zijn meer zaken belangrijk. Dit is het hart van onze filosofie:

Uw medewerker staat altijd centraal

Bij onze beleggingen handelen we altijd vanuit het belang van uw medewerker. We stellen hem of haar in staat om een passend risicoprofiel te bepalen via onze Profielwijzer. We houden rekening met de financiële situatie, de risicobereidheid en het aantal jaren dat er nog pensioen kan worden opgebouwd. En we bieden uw medewerkers altijd helder inzicht in de stand van de beleggingen.

Altijd verantwoord belegd

Wij willen dat al onze beleggingen voldoen aan strenge normen voor Verantwoord Beleggen. Deze zijn onder meer vastgelegd in onze gedragscode. Bij onze beleggingen houden we rekening met maatschappelijke, sociale en milieucriteria. In het bijzonder op het gebied van mensenrechten, wapens, gezondheid en milieu. Zo beleggen we niet in kolenmijnen of clustermunitie. En we willen dat bedrijven waarin wij beleggen duurzaam werken, transparant zijn en zich houden aan internationale mensenrechten. Voldoen bedrijven niet aan onze criteria? Dan gaan we met ze in gesprek om hen aan te sporen hun gedrag te veranderen (‘engagement’). Doen ze dat niet? Dan hebben we twee mogelijkheden. We kunnen ons stemrecht gebruiken op aandeelhoudersvergaderingen. Of we sluiten hen uit van alle actieve beleggingen. Op onze uitsluitingenlijst staan ook landen. Bijvoorbeeld landen die op de sanctielijst staan van de Verenigde Naties of de Europese Unie. Staatsobligaties of andere leningen van overheden van deze landen zijn eveneens als belegging uitgesloten.

Bekijk de actuele stemverslagen van fondsbeheerders Aegon Asset Management en TKPi.

Lage kosten maken het verschil

We kunnen er veel woorden aan besteden, maar uiteindelijk is het heel eenvoudig: hoe lager de kosten, hoe meer pensioen je overhoudt. Door onze omvang kunnen wij de kosten van beleggen laag houden. Uiteraard zijn we transparant over deze kosten.

Lange termijn kansen en verantwoordelijkheden

Wij geloven in beleggingsstrategieën die op lange termijn duurzame waarde creëren. We werken niet met een beleggingshorizon van bijvoorbeeld drie maanden, maar met een van jaren. Daarbij nemen we ook de impact mee op toekomstige generaties en erkennen we het belang van een sterke en duurzame economie.

Beleggen met de juiste mix

Hoe breder de spreiding, hoe minder risico. Onze experts beleggen het geld van uw medewerkers daarom wereldwijd én in verschillende beleggingscategorieën: van aandelen tot staatsobligaties. En we houden doorlopend in de gaten of de beleggingen nog steeds goed gespreid zijn. Waar beleggen we in:

Zakelijke waarden:

  • Aandelen
  • Vastgoed
  • Grondstoffen

Vastrentende waarden:

  • Staatsobligaties
  • Bedrijfsobligaties
  • High yield obligaties (obligaties van minder kredietwaardige bedrijven met een hogere rente)
  • Emerging Market Debt (obligaties van overheden, instellingen of bedrijven uit opkomende landen)
  • Asset Backed Securities (leningen met een zakelijk onderpand)