Alles over ons klantonderzoek

Het is belangrijk dat iedereen onze diensten veilig kan gebruiken. Daarom willen we onze klanten graag goed kennen.

klantonderzoek

We hebben een poortwachtersfunctie bij het voorkomen van financiële criminaliteit. Denk bijvoorbeeld aan witwassen en financiering van terrorisme. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht ons klantonderzoek te doen. In dit onderzoek controleren we:

 • De identiteit van onze klanten 
 • Waarvoor producten worden gebruikt
 • Verschillende betalingen

Controle van je identiteit

De Wwft verplicht ons na te gaan of onze klanten ook echt de personen zijn met wie we zakendoen. We kunnen daarom naar je gegevens vragen. Ook als je al langere tijd klant bent of eerder bent geïdentificeerd. 

Geen zorgen: je deelt je gegevens niet zomaar met iedereen. Je krijgt altijd bericht via een officieel communicatiekanaal van Aegon Cappital. Vertrouw je het niet? Neem dan voor de zekerheid contact op. 

Dit kun je verwachten

Het kan zijn dat we contact met jou zoeken. Niet omdat we je niet vertrouwen, maar juist om jou als klant te beschermen en om criminele activiteiten op te sporen. We kunnen contact met je opnemen om:

 • Persoonsgegevens aan te vullen en/of te bevestigen
 • Vragen te stellen op basis van de bij ons bekende gegevens 
 • Te controleren of informatie klopt

Heb je de gevraagde informatie aangeleverd? Fijn! Het kan zijn dat we nog vervolgvragen hebben. We nemen dan telefonisch contact met je op. 

Heb je nog vragen?

Antwoord op enkele veelgestelde vragen vind je hieronder. Staat je vraag er niet tussen? Neem meteen even contact op. Goed om te weten: we kunnen alleen helpen als je klant bij ons bent. Bel je namens iemand anders? Dan mogen we geen informatie doorgeven.

Naar de klantenservice

Veelgestelde vragen

Wat houdt de Wwft in? En wat is het doel van deze wet?

Er zijn verschillende financiële instellingen. Denk aan banken, levensverzekeraars en hypotheekverstrekkers. Zulke instellingen moeten zich houden aan de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Doel van de wet is het bestrijden en voorkomen van witwassen van geld en het financieren van terrorisme. Financiële instellingen als Aegon Cappital hebben hierin een rol als poortwachter van het financiële stelsel.
 
De Wwft zorgt ervoor dat we goed op deze risico’s letten en met aandacht klantonderzoek doen. Dat maakt het voor criminelen moeilijk om geld wit te wassen of terrorisme te financieren.

Voor wie geldt de Wwft?

De wet- en regelgeving in Nederland legt financiële instellingen verplichtingen op. Het doel? Zorgen dat de financiële dienstverlening veilig en betrouwbaar blijft. In artikel 1a van de Wwft staat een opsomming van de partijen voor wie de wet geldt:

 • Banken
 • Andere financiële instellingen (beleggingsinstellingen, pensioenuitvoerders, levensverzekeraars, betaaldienstverleners en meer)
 • Alle natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen die handelen in het kader van hun beroepsactiviteiten waarop de Wwft van toepassing is (accountants, advocaten, belastingadviseurs, bemiddelaars, trustkantoren en meer)

Lees voor wie de Wwft nog meer geldt.

De wet verplicht ons om klantonderzoek te doen. Werk je hieraan mee? Dan help je ons enorm.

Wat gebeurt er als ik mij niet identificeer of de gevraagde gegevens niet aanlever?

Je medewerking is belangrijk. Het helpt ons te voldoen aan onze verplichtingen als poortwachter. Reageer je niet binnen de aangegeven periode? Of doet je vertegenwoordiger of gemachtigde dat niet? Dat kan gevolgen hebben voor je relatie met ons. Het kan zelfs zijn dat we je producten moeten stopzetten. Dat doen we liever niet. Daarom is het van belang dat je de gevraagde gegevens en documenten op tijd bij ons aanlevert. Kun je de afspraken niet nakomen? Neem gerust contact op om dit te bespreken.

Hoe beschermt Aegon Cappital mijn gegevens?

We beschermen je persoonsgegevens met het oog op privacy. Daar hebben we maatregelen voor. Zo voorkomen we bijvoorbeeld dat je gegevens verloren gaan of ongevraagd gebruikt worden. Meer weten? Lees ons privacystatement.

Wat is een UBO?

UBO staat voor Ultimate Benificial Owner. In het Nederlands is dat de ‘uiteindelijk belanghebbende’. Een UBO is altijd een natuurlijk persoon. Dit is vaak de eigenaar of iemand die zeggenschap heeft over de organisatie. Aegon Cappital ziet iemand als UBO als hij of zij:

 • Meer dan 25 procent belang heeft in het kapitaal van een relatie
 • Begunstigde is van 25 procent of meer van het vermogen van een relatie
 • Meer dan 25 procent van de stemrechten kan uitoefenen in de algemene vergadering van een relatie
 • Feitelijk zeggenschap kan uitoefenen in een relatie
 • Een bijzonder zeggenschap heeft over 25 procent of meer van het vermogen van een relatie
Waarom moet ik gegevens doorgeven van de uiteindelijke belanghebbenden van mijn organisatie?

De Wwft verplicht ons te achterhalen wie de uiteindelijke belanghebbenden zijn. Dit om te voorkomen dat mensen hun opbrengsten van criminaliteit kunnen verhullen achter Nederlandse organisaties. Daarom heeft de Kamer van Koophandel het UBO-register opgesteld. Ondernemingen met bepaalde rechtsvormen die voor 27 september 2020 zijn opgestart, zijn wettelijk verplicht zich voor 27 maart 2022 in te schrijven in dit UBO-register.