Hoe bieden we krachtig vermogensbeheer?

De meeste werknemers zijn geen beleggingsexpert. Dat hoeft ook niet. Wij bieden de best passende beleggingsmogelijkheden. Zo gemakkelijk gaat dat.

Hoe bieden we krachtig vermogensbeheer?
Aansluitende beleggingsmix

Voor iedere werknemer hebben wij een beleggingspensioen dat past bij de persoonlijke situatie. Met behulp van een ingevulde Profielwijzer zorgen wij voor aansluiting van de beleggingen op situatie van uw werknemers.

  • Jaarlijkse geleidelijke afbouw van het beleggingsrisico;
  • Optimale afdekking van het renterisico zolang u pensioen opbouwt;
  • Jaarlijkse herijking van de Life Cycles
Balans tussen risico en rendement

Door de inrichting van onze strategische allocatie spreiden we risico’s en zorgen we voor een goede balans tussen risico en rendement. We beleggen zeer breed in:

  • Vastgoed
  • Aandelen (emerging/ Europa/ wereld)
  • Obligaties (staatsobligaties/ bedrijfsobligaties/ emerging/ high yield)
  • Grondstoffen en andere alternatieven.

Bovendien spelen we met onze strategische allocatie in op langdurige trends.

Zo hoog mogelijk netto rendement

De kosten van vermogensbeheer hebben invloed op het uiteindelijk te behalen Beleggingspensioen. Bij Aegon Cappital houden we deze kosten dan ook zo laag mogelijk. Dit doen we door alleen gebruik te maken van beleggingsfondsen waarin de beleggingen van grote pensioenbeleggers worden gebundeld. En continu te zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Het voordeel is dat hierdoor een lagere kostenstructuur ontstaat dan bij beleggingsfondsen voor particulieren. Zo bieden we een hoge netto inleg met goede rendementen.

Actief én passief beleggen

We beleggen passief waar het kan en actief waar het moet. Want we zijn ook realistisch. We verliezen de kosten natuurlijk niet uit het oog en weten ook dat we niet altijd de benchmark kunnen verslaan. Om die reden beleggen we meer dan de helft van onze beleggingen passief.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Aegon Cappital wil bijdragen aan duurzame economische groei. We willen goede financiële én maatschappelijk verantwoorde rendementen voor u behalen. Met oog voor mens en milieu. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is daarom voor ons geen programma of project. Het is verankerd in onze gedragscode en de manier waarop we zaken doen. Een van de belangrijkste onderdelen van ons MVO-beleid is het vergroten van de financiële bewustwording van mensen.

In de Aegon-gedragscode hebben we onze normen voor ons zakelijk handelen vastgelegd. De gedragscode geldt voor alle medewerkers van Aegon, wereldwijd. Ze vormen de grondslag voor ons beleid en ons handelen. Het is een belangrijke basis voor de verantwoorde manier waarop Aegon zaken wil doen. Eerlijk en in een duidelijke taal. Benieuwd naar hoe we het doen? We hebben onze scores voor u op een rijtje gezet.

Verantwoord beleggen

Aegon Cappital wil bijdragen aan duurzame economische groei. We willen goede financiële én maatschappelijk verantwoorde rendementen voor u behalen. Met oog voor mens en milieu. Dat betekent dat we alleen beleggingen voor u selecteren die kloppen met onze waarden. Daarmee beperken we de risico’s op onze beleggingen en streven we op lange termijn naar een hoger rendement. Lees hier meer over onze waarden voor verantwoord beleggen.

Vind een adviseur

Chat met ons

Chat met ons×

Vul je gegevens in zodat we je beter kunnen helpen. Wel zo makkelijk!

Wij blijven onze chat steeds verbeteren. Heb je tips? Geef ze dan aan ons door!

Welkom op de Livechat van Aegon Cappital. Een medewerker helpt je zo snel mogelijk.