In welke pensioensprookjes geloof jij nog?

19 JULI 2021

Garanties zijn duur. Beloof minder, dat levert meer pensioen op

Een telefoonreclame is vaak heerlijk simpel. Ga je voor gemak? Kies dan voor merk X. Een pensioenregeling is natuurlijk veel complexer. Daarbij is het willen zoeken naar garanties een valkuil. Hoe zit dat precies?

Sprookjes

Er was eens…
…een wereld waarin pensioenfondsen een eenvoudige belofte konden doen (maar geen garantie gaven). U stort uw premie bij ons, wij beleggen die premie in obligaties en we weten dat we op lange termijn makkelijk 4 procent rendement halen. Zo kunnen we deelnemers beloven dat we ze 70 procent van hun laatstverdiende inkomen kunnen uitbetalen. Beleggen was hierbij tot de jaren negentig bijzaak. Omdat er nog geen sprake was van vergrijzing en Nederlandse obligaties goudgerand waren.

Samen sta je sterk
Binnen de pensioenfondsen ontstond zo de basis voor intergenerationele solidariteit. Deelnemers, jong en oud, beleggen in dezelfde pot. De solidariteit gaat van jong naar oud en van oud naar jong. Tenminste, dat was de gedachte. Een mooi idee, maar inmiddels weten we dat dit genuanceerder ligt.

Pensioenfondsen gaan beleggen
De pensioenpotten van pensioenfondsen waren in jaren negentig goed gevuld. Men besloot om niet meer alleen te beleggen in obligaties maar ook in ‘zakelijke waarden’. Zoals aandelen, grondstoffen en vastgoed. Dit leverde prachtige rendementen op. Met als gevolg nog vollere pensioenpotten. De pensioenen van deelnemers konden makkelijk geïndexeerd worden en werkgevers hoefden soms zelfs tijdelijk geen pensioenpremie meer af te dragen.

De rente daalde en bleef laag
Naast volle pensioenpotten hebben pensioenfondsen ook verplichtingen. Ze moeten inschatten hoeveel geld ze nu in kas moeten hebben om alle pensioenen tot in de verre toekomst uit te keren. Dit gebeurt aan de hand van de zogenoemde risicovrije rente. Die wordt bepaald door de overheid en De Nederlandsche Bank. Hoe lager die rente is, hoe meer geld pensioenfondsen in kas moeten hebben. Doordat de rente al jaren laag is, zijn deze verplichtingen enorm toegenomen.

Samen stonden we sterk
Door de gestegen verplichtingen kunnen veel pensioenfondsen al jarenlang niet indexeren. Het pensioen van deelnemers wordt hierdoor minder waard. Met als gevolg: boze ouderen en verontruste jongeren. De intergenerationele solidariteit staat zwaar onder druk.

PPI’s doen het anders
Waar pensioenfondsen al hun geld op één manier beleggen, doen premiepensioeninstellingen (PPI’s) dat heel anders. Bij een PPI heeft elke deelnemer namelijk zijn eigen pensioenpot. Eigendomsrechten zijn glashelder. En omdat iedereen zijn eigen potje heeft, kan er ook slimmer belegd worden. Dat doen we aan de hand van een beleggingsprofiel (ook wel: life cycle). Dat is iets persoonlijks. Het is gebaseerd op hoeveel risico iemand kan en wil nemen met zijn pensioen. We beleggen vervolgens op een manier die past bij dat beleggingsprofiel.

Een eigen mix van beleggingen
Ieder beleggingsprofiel heeft zijn eigen mix van beleggingen. Deze mix verandert naarmate iemand ouder wordt. Binnen alle profielen beleggen we eerst veel in zakelijke waarden. Dat doen we omdat dit over het algemeen meer rendement oplevert. Daarnaast is er nog voldoende tijd om eventuele tegenvallers op te vangen. Naarmate iemand dichter bij zijn of haar pensioen komt, beleggen we minder in zakelijke waarden. En meer in vastrentende waarden, zoals obligaties.

Beloof minder, dat levert meer pensioen op
We nemen als voorbeeld iemand van 65 jaar die bij Aegon Cappital volgens het neutrale profiel belegt. De groei van zijn pensioenpot over de afgelopen 5 jaar? 70 procent! Van deze pensioenpot koopt onze deelnemer straks een levenslange pensioenuitkering. Het behaalde rendement over de afgelopen vijf jaar zorgt voor 25 procent meer pensioen. Omdat een pensioenfonds een grote geldbuffer moet aanhouden vanwege de enorme verplichtingen die het heeft, kan het minder rendement maken. Dat is de prijs die je betaalt voor ‘garanties’. Volgens onze berekeningen zou onze deelnemer bij een gemiddeld pensioenfonds daardoor slechts 10 procent meer pensioen hebben opgebouwd. Individualisering van het beleggingsbeleid is hier de sleutel tot het succes. Laat de sprookjes verder voor wat ze zijn. U weet wel beter!

Meer weten?

Alle beleggingen hebben maar één doel: een zo goed mogelijk pensioen voor werknemers. En altijd verantwoord belegd. Lees hoe we beleggen.