Pensioenbeleggen: wat is waar en wat niet?

6 AUGUSTUS 2021

Pensioen klinkt ingewikkeld. En beleggen klinkt spannend. Tijd om wat feiten op een rij te zetten.

Pensioenbeleggen

Stelling 1: Werknemers zonder verstand van beleggen kunnen beter niet pensioenbeleggen

Niet waar. We beleggen het pensioen van iedereen. De opbrengst van je beleggingen bepaalt voor een flink deel de hoogte van je pensioen. Je hoeft hiervoor geen beleggingsexpert te zijn. Door de Profielwijzer in te vullen, bepalen werknemers zelf welke manier van beleggen bij hen past. Wij regelen de rest.

Stelling 2: Met een defensief beleggingsprofiel wordt er nauwelijks belegd in aandelen

Niet waar. Ligt de pensioendatum van een werknemer nog ver weg? Dan kan er best wat risico worden genomen met zijn pensioenpot. Ook als hij een defensief beleggingsprofiel heeft. Zit het een keer tegen op de beurs? Dan is er genoeg tijd om het verschil weer goed te maken.

Stelling 3: Hoe dichter bij je pensioen, hoe lager het beleggingsrisico

Waar. Naarmate een werknemer ouder wordt, bouwen we het beleggingsrisico stapje voor stapje af. Dat noemen we Life Cycle Beleggen.

Stelling 4: Bij pensioenbeleggen draait alles om rendement

Niet waar. Bij Aegon Cappital zorgen we natuurlijk voor een zo’n goed mogelijk pensioen. Maar we zetten ons ook in voor een wereld met zorg voor mens, maatschappij en milieu. Niet in één speciale groene life cycle, maar met al onze beleggingen. Kiezen tussen een goed rendement en verantwoord beleggen is dus niet nodig.

Stelling 5: De rentestand is belangrijk voor de hoogte van je pensioen

Waar. Hoeveel pensioen een werknemer straks kan kopen, hangt grotendeels af van twee dingen. De waarde van de beleggingen op de pensioendatum. En de rentestand op de pensioendatum. Hoe lager de rente, hoe minder pensioen iemand kan aankopen. Bij Aegon Cappital proberen we het pensioen van werknemers daarom zoveel mogelijk te beschermen tegen renteschommelingen. Dat doen we met een speciaal beleggingsfonds. Dit fonds biedt door een combinatie van beleggingsinstrumenten en obligaties een goede bescherming.

Stelling 6: Collectief pensioenbeleggen is beter dan individueel pensioenbeleggen

Niet waar. Er zitten schaalvoordelen aan collectief beleggen. Maar bij individueel beleggen kan er meer maatwerk worden geleverd. Hierdoor zijn rendement en risico perfect afgesteld op de individuele werknemer.

Meer weten?

Alle beleggingen hebben maar één doel: een zo goed mogelijk pensioen voor werknemers. En altijd verantwoord belegd. Lees hoe we beleggen.