Succesvolle en aantrekkelijke pensioen- communicatie: het kan!

Veel werkgevers zien communiceren over pensioen als een lastige opgave, waarbij goede bedoelingen stuiten op onbegrip en desinteresse. Laat staan dat ze hun werkgeversmerk ermee zouden kunnen versterken. Dat beeld is hard aan herziening toe. Uitvoerders van moderne pensioenvormen oogsten enthousiasme en succes met aantrekkelijke communicatiemethoden.

Pensioencommunicatie

‘Ingewikkeld’. ‘Toch niets te kiezen’. ‘Deelnemers openen de envelop niet eens’. Als je sommige mensen mag geloven, is succesvol en aantrekkelijk communiceren over pensioen een vrijwel onmogelijke opgave. Maar het hangt er maar net vanaf wie je het vraagt. Het beeld van onbegrip en desinteresse hangt samen met oude pensioenvormen. Regelingen waarbij de uitkomst bij voorbaat vaststond en deelnemers weinig tot niets te kiezen hadden. Als uitvoerder van een moderne, persoonlijke pensioenvorm met veel keuzemogelijkheden heeft Aegon Cappital heel andere ervaringen. We delen die graag met u, want er kan (veel) meer dan menig werkgever denkt.

Laat uw kostbaarste arbeidsvoorwaarde schitteren

U heeft alle reden om u in de mogelijkheden voor succesvolle en aantrekkelijke pensioencommunicatie te verdiepen. Pensioen is in beide betekenissen van het woord een kostbare arbeidsvoorwaarde. Laat die dan ook volop schitteren! Op dit moment speelt pensioen vaak nauwelijks een rol in de keuze van werknemers voor een bepaalde werkgever. Terwijl deze benefit wel degelijk kan bijdragen aan loyaliteit. En zelfs aan ambassadeurschap: medewerkers die hun trots over de keuzes van hun organisatie actief uitdragen. Zulke ‘medemerkers’ zijn goud waard, want ze dragen bij aan de aantrekkingskracht van uw werkgeversmerk. Op dit terrein liggen belangrijke kansen voor het grijpen nu zich rond pensioen twee nieuwe ontwikkelingen voordoen.

Kans 1: pensioen wordt individueler

De onlangs bekendgemaakte nadere uitwerking van het Pensioenakkoord maakt veel pensioenregelingen individueler. Dit verandert zowel de positie van de arbeidsvoorwaarde zelf als de communicatie waar deze om vraagt. Betrokkenheid en empowerment van deelnemers worden cruciaal. En keuzes en ondersteuning van de werkgever op deze gebieden gaan zwaarder tellen dan voorheen. Dit biedt volop kansen om u met goede communicatie te onderscheiden.

Kans 2: nieuwe techniek biedt nieuwe kansen

Moderne technieken scheppen allerlei nieuwe mogelijkheden om communicatie vorm te geven en te verfijnen. Opties die vroeger niet bestonden, zelfs ondenkbaar waren, maar de laatste jaren in snel tempo toenemen. Een pensioenuitvoerder kan online bijvoorbeeld heel goed volgen of deelnemers bewuste keuzes maken. De data die dit oplevert maakt ‘smart governance’ mogelijk: de uitvoerder kan bijsturen waar dat nodig is. Denk bijvoorbeeld aan geanonimiseerde meting van het aantal werknemers dat voor of na het aanreiken van informatie een gewenste actie onderneemt. Dit maakt het mogelijk om heel gericht te communiceren of ondersteuning te bieden.

Persoonlijke informatie en begeleiding in het DNA

Premiepensioeninstellingen (PPI’s) zoals Aegon Cappital hebben het voordeel dat ze vanaf hun ontstaan gewend zijn aan deze dynamiek. De pensioenvorm die zij aanbieden was altijd al gericht op persoonlijk pensioen met veel individuele keuzemogelijkheden en beslismomenten. Hierdoor hebben PPI’s vanaf dag één voor de opgave gestaan om deelnemers goed te informeren en te begeleiden. Het zit in hun DNA om hier energie in te steken. En om te experimenteren met de mogelijkheden die de voortschrijdende techniek te bieden heeft. Zodat handelingen die deelnemers moeten verrichten zo simpel en gebruikersvriendelijk mogelijk worden ingericht.

Enthousiasme, begrip en vervolgactie

Bij Aegon Cappital krijgen we enthousiaste reacties op de initiatieven die dit oplevert. Deelnemers verzuchten geregeld dat ze hun pensioenregeling nu eindelijk wél snappen. Werkgevers zijn blij dat pensioenvoorlichting goed wordt bezocht en deelnemers aanzet tot vervolgactie. Zo hebben zij de zekerheid dat ze aan hun zorgplicht voldoen. Voor het gewenste resultaat is vaak een flinke dosis creativiteit nodig. En inlevingsvermogen. Denk bijvoorbeeld aan een workshop met pubquiz die pensioeninformatie speels en laagdrempelig aanreikt. Aan online bijeenkomsten, voor deelnemers die veel onderweg zijn. Of aan apps, portals, webinars, pensioenstands, persoonlijke gesprekken op locatie, een pensioenbarista of zelfs een augmented reality experience – er is van alles mogelijk.

Goed doordachte maatwerkaanpak

Wat we bij Aegon Cappital precies doen in de samenwerking met een specifieke werkgever, is altijd maatwerk. We kijken naar de manier waarop de pensioenregeling is ingevuld. Maar ook naar de samenstelling van de deelnemerspopulatie. Welke life events kunnen we verwachten? Zitten deelnemers in de levensfase waarin ze bijvoorbeeld gaan samenwonen, trouwen, kinderen krijgen of van baan wisselen? We overleggen met de werkgever én diens adviseur over de rolverdeling en de aanpak. Wat is al verteld, hoe sluiten we daarop aan? En wie doet wat, hoe komt iedereen optimaal tot zijn recht? Op basis van de uitkomsten doen we een voorstel voor een communicatieplan. Na goedkeuring hiervan gaan we aan de slag.

Klantverhalen op onze site van Blue Bricks, Vodafone Ziggo en ook Aegon zelf geven een indruk van de positieve resultaten die zo’n goed doordachte aanpak kan opleveren.

Direct aan de slag met pensioencommunicatie?