Service en contact voor werkgevers

Heeft u een pensioenregeling voor uw werknemers bij Aegon Cappital? U ziet hier hoe u zelf zaken regelt. En u vindt het antwoord op veelgestelde vragen. 

Liever persoonlijk contact? U bereikt ons op werkdagen tussen 09.00 en17.00 uur.

050 522 50 70

stuur een e-mail

 

Contact werkgevers

Antwoord op veelgestelde vragen

Premiepensioeninstelling
Wat is een beschikbare premieregeling?

De pensioenregeling bij Aegon Cappital is een beschikbare premieregeling. Een beschikbare premieregeling wordt ook wel een defined contribution of DC regeling genoemd.

Iedere maand stort de werkgever premie op de pensioenbeleggingsrekening van de werknemers. Dit bedrag wordt ook wel de beschikbare premie genoemd. De beschikbare premie is een percentage van de pensioengrondslag.

Aegon Cappital belegt de premies voor uw werknemers. Het totaal van de betaalde premies plus het rendement vormen op de pensioendatum een pensioenkapitaal. Met dit pensioenkapitaal koopt uw werknemer op de pensioenleeftijd een levenslang ouderdoms- en partnerpensioen.

Wat is een Premiepensioeninstelling (PPI)?

Een Premiepensioeninstelling (PPI) is een financiële instelling die collectieve pensioenoplossingen biedt voor werkgevers en werknemers. De PPI komt tegemoet aan de behoefte van veel werkgevers aan eenvoud en betaalbaarheid.

Vermogensbeheer Aegon Cappital
Bepaalt uw werknemer bij Life Cycle beleggen zelf de samenstelling van een Life Cycle?

Nee, de samenstelling van de Life Cycle is afhankelijk van de tijd tot de pensioendatum van uw werknemers. Hoe jonger zij zijn, hoe meer in het Aegon Diversified Equity Fund wordt belegd. Dit fonds investeert onder andere in wereldwijd gespreide:

 • aandelen;
 • grondstoffen;
 • onroerend goed.

Vlak vóór de pensioendatum belegt Aegon Cappital steeds meer in het Aegon Diversified Bond Fund, een fonds dat minder afhankelijk is van koerswijzigingen. Dus hoe ouder uw werknemers zijn, hoe minder risico wij met hun pensioenpremie nemen.

Wat is een defensieve Life Cycle?

In de defensieve Life Cycle nemen we het minste risico bij het beleggen. Bij de defensieve Life Cycle kiezen we meer voor obligaties en minder voor aandelen.

Wat is een Life Cycle?

Dat is een manier van beleggen waarbij wij rekening houden met het aantal jaren tot uw werknemers met pensioen gaan. Komen zij dichter bij hun pensioendatum? Dan willen we weinig risico lopen met hun pensioen. Wij beleggen daarom steeds minder risicovol als de pensioendatum van uw werknemers dichterbij komt. Wij passen de beleggingen automatisch aan hun leeftijd aan. Daar hoeven zij zelf niets voor te doen.

Wat is een neutrale Life Cycle?

Bij het neutrale beleggingsprofiel nemen we minder risico dan bij de offensieve Life Cycle. We investeren minder in aandelen en meer in obligaties.

Wat is een offensieve Life Cycle?

Bij de offensieve Life Cycle nemen we het meeste risico. We investeren meer in aandelen. We verwachten dat uw werknemers daardoor op langere termijn de grootste kans op een goed pensioen hebben. Het risico op sterke waardestijging en -daling van de pensioenbeleggingen is echter ook groter.

Wat is Life Cycle beleggen van Aegon Cappital?

Bij Life Cycle beleggen nemen wij steeds minder risico met beleggingen als de pensioendatum van uw werknemers dichterbij komt. Aegon Cappital bouwt het risico dus automatisch voor uw werknemers af. Dat is het gemak van Life Cycle beleggen.

Wat is Vrij beleggen?

Bij Vrij beleggen mag uw werknemer zijn of haar eigen beleggingsmix samenstellen uit fondsen die Aegon Cappital aanbiedt. Bij iedere aanpassing rekenen wij aan- en verkoopkosten.

Welke beleggingsmogelijkheden heeft Aegon Cappital?

Aegon Cappital heeft twee keuzes voor pensioenbeleggingen:

 • Life Cycle belegggen. Aegon Cappital belegt voor uw werknemers.
 • Vrij beleggen. Uw werknemers stellen zelf hun beleggingen samen. Zij kiezen uit de fondsen die Aegon Cappital aanbiedt.
Welke beleggingsprofielen zijn er bij Life Cycle beleggen?

Met de Profielwijzer ontdekkken werknemers in 10 minuten welk beleggingsprofiel het beste bij hen past. er zijn 5 profielen:

 • Zeer defensief beleggingsprofiel
 • Defensief beleggingsprofiel
 • Neutraal beleggingsprofiel
 • Offensief beleggingsprofiel
 • Zeer offensief beleggingsprofiel
Persoonlijk contact en digitale dienstverlening
Ik ben mijn wachtwoord vergeten/mijn wachtwoord werkt niet meer

Via het inlogscherm vraagt u een nieuw wachtwoord aan. U krijgt uw nieuwe wachtwoord daarna binnen vijf werkdagen per post. Is uw e-mailadres al bij ons geregistreerd? Dan ontvangt u direct een e-mail met een link. Daarmee vraagt u een nieuw wachtwoord aan.

Wat is mijn gebruikersnaam?

Uw gebruikersnaam is gelijk aan uw werkgeversnummer, ook wel ‘ons kenmerk’ genoemd in onze correspondentie.

Machtigen adviseur
Hoe kan ik een adviseur machtigen voor het administratieve beheer van de pensioenregeling?

U kunt een adviseur via het werkgeversportaal machtigen. Dit kunt u doen door uw adviseur te kiezen in de beschikbare lijst in het startscherm van het werkgeversportaal. Machtigt u uw adviseur? Dan kunt u zelf geen werknemers meer aan- en afmelden of loongegevens aanleveren. Uw adviseur ontvangt een eigen gebruikersnaam en wachtwoord voor het werkgeversportaal. Bewaar ook uw eigen inlogcodes goed. Hiermee kunt u op het werkgeversportaal uw contactgegevens en bankrekeningnummer veranderen. Ook kunt u bekijken welke gegevens via het werkgeversportaal zijn aangeleverd en notaspecificaties downloaden.

Hoe verander ik een machtiging van een adviseur?

Wilt u een bestaande machtiging intrekken of veranderen? Dan geeft u dit door via het werkgeversportaal. Of vul het formulier ‘Machtiging administratiekantoor doorgeven’ in. Stuur uw machtiging per post of e-mail naar ons op.

Facturatie
Is het mogelijk om de premienota’s automatisch te laten incasseren?

Ja, dit kan. Voorkeur voor automatische incasso geeft u als volgt door:

 • Ga in het werkgeversportaal naar het tabblad ‘Mijn gegevens’.
 • In het menu ‘Betaalgegevens’ klikt u op wijzigen.
 • Kiest u automatische incasso dan laat u de betaalwijze op ‘Overschrijving’ staan.
 • Op het volgende scherm downloadt u het SEPA-machtigingsformulier.

Let op: stuur het formulier uitsluitend per post terug. Wij mogen alleen het originele formulier verwerken. Aangezien het een zakelijke machtiging betreft is het belangrijk dat u dit ook aan de bank doorgeeft.

In het vervolgscherm downloadt u het machtigingsformulier voor automatische incasso.

Let op: Het is belangrijk dat het ingevulde en ondertekende formulier per post terug wordt gestuurd. Zodra de automatische incasso is geregistreerd, ontvangt u een schriftelijke bevestiging. Op de nota geven we daarna aan dat deze via automatische incasso wordt betaald. Staat dit er niet op? Dan vragen wij u de nota alsnog handmatig te betalen.

Communicatie naar werknemers
Wijzigingen doorgeven
Klachten en herstelkosten
Heeft Aegon Cappital een herstelkostenregeling?

Ja, Aegon Cappital heeft een herstelkostenregeling. Wij doen onze uiterste best om geen fouten te maken. Helaas is dit niet helemaal te vermijden. Daarom kan het voorkomen dat uw adviseur extra werk moet verrichten voor het herstellen van een fout. De nota hiervoor wordt door ons betaald. Meer informatie over deze herstelkostenregeling vindt u hier.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Als u een klacht over Aegon Cappital heeft, kunt u een klacht indienen volgens onze klachtenprocedure. Komen we samen niet tot een oplossing? Dan kunt u naar het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Kijk voor meer informatie op de website.

Nog geen adviseur?