U wordt arbeidsongeschikt

Als u door ziekte niet meer (volledig) kunt werken, verandert er veel voor u. Thuis, op het werk én uw financiële situatie. In de eerste twee jaar krijgt u salaris doorbetaald van uw werkgever. Maar bent u na twee jaar nog niet helemaal hersteld? Dan kunt u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt verklaard worden. Arbeidsongeschiktheid heeft niet alleen gevolgen voor uw inkomen, maar ook voor de opbouw van uw pensioen.

U wordt arbeidsongeschikt

U bent langer dan twee jaar ziek. En u kunt niet meer werken

Dan beoordeelt het UWV in hoeverre u arbeidsongeschikt bent. Afhankelijk van deze beoordeling krijgt u een WIA-uitkering van het UWV. Hoeveel geld u krijgt, hangt af van de mate waarin u nog kunt werken. Meer informatie over het UWV en de WIA-uitkering vindt u op www.uwv.nl.

Wat betekent arbeidsongeschikt zijn voor uw pensioen?

Bouwt u nog wel pensioen op? Een goede vraag. Want u bouwt alleen pensioen op over uw salaris. Niet over een WIA-uitkering. In veel pensioenregelingen is geregeld dat de opbouw van uw pensioen toch gewoon doorgaat als u arbeidsongeschikt wordt. In verzekeringstermen noemen we dit premievrijstelling arbeidsongeschiktheid. Wel pensioen opbouwen, geen premie betalen. Wij betalen dan de premie helemaal of gedeeltelijk. Dat doen we zolang u arbeidsongeschikt bent. Ook als u niet meer bij uw werkgever in dienst bent.

Houd rekening met het volgende: de hoogte van uw premievrijstelling hangt af van uw pensioenregeling en de mate waarin u arbeidsongeschikt bent. Ligt uw AOW-datum vóór uw pensioendatum? Dan stopt de premievrijstelling op uw AOW-datum. De premievrijstelling stopt ook als u weer kunt werken

U verdient meer dan de maximale WIA-uitkering

Als u arbeidsongeschikt raakt, krijgt u een WIA-uitkering. De WIA-uitkering is maximaal 70% van het salaris dat u verdiende voor u ziek werd. Maar een WIA-uitkering kent een maximum. Verdiende u meer dan het maximum WIA-maandloon? Dan kan uw inkomen veel verder terugvallen dan 70%. Om dit te voorkomen is in veel pensioenregelingen een WIA-excedent verzekering opgenomen. Dit is een verzekering die bij arbeidsongeschiktheid het inkomen boven het maximumdagloon dekt. Of dit in uw pensioenregeling is opgenomen ziet u in uw Pensioen 1-2-3.

Waarmee kunnen we u helpen?