U wordt arbeidsongeschikt

Als u door ziekte niet meer (volledig) kunt werken, verandert er veel voor u. Thuis, op het werk én uw financiële situatie. In de eerste twee jaar krijgt u salaris doorbetaald van uw werkgever. Maar bent u na twee jaar nog niet helemaal hersteld? Dan kunt u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt verklaard worden. Arbeidsongeschiktheid heeft niet alleen gevolgen voor uw inkomen, maar ook voor de opbouw van uw pensioen.

U wordt arbeidsongeschikt

U bent langer dan twee jaar ziek. En u kunt niet meer werken

Dan beoordeelt het UWV in hoeverre u arbeidsongeschikt bent. Afhankelijk van deze beoordeling krijgt u een WIA-uitkering van het UWV. Hoeveel geld u krijgt, hangt af van de mate waarin u nog kunt werken. Meer informatie over het UWV en de WIA-uitkering vindt u op www.uwv.nl.

Wat betekent arbeidsongeschikt zijn voor uw pensioen?

Bouwt u nog wel pensioen op? Een goede vraag. Want u bouwt alleen pensioen op over uw salaris. Niet over een WIA-uitkering. In veel pensioenregelingen is geregeld dat de opbouw van uw pensioen toch gewoon doorgaat als u arbeidsongeschikt wordt. In verzekeringstermen noemen we dit premievrijstelling arbeidsongeschiktheid. Wel pensioen opbouwen, geen premie betalen. Wij betalen dan de premie helemaal of gedeeltelijk. Dat doen we zolang u arbeidsongeschikt bent. Ook als u niet meer bij uw werkgever in dienst bent.

Houd rekening met het volgende: de hoogte van uw premievrijstelling hangt af van uw pensioenregeling en de mate waarin u arbeidsongeschikt bent. Ligt uw AOW-datum vóór uw pensioendatum? Dan stopt de premievrijstelling op uw AOW-datum. De premievrijstelling stopt ook als u weer kunt werken

U verdient meer dan de maximale WIA-uitkering

Als u arbeidsongeschikt raakt, krijgt u een WIA-uitkering. De WIA-uitkering is maximaal 70% van het salaris dat u verdiende voor u ziek werd. Maar een WIA-uitkering kent een maximum. Verdiende u meer dan het maximum WIA-maandloon? Dan kan uw inkomen veel verder terugvallen dan 70%. Om dit te voorkomen is in veel pensioenregelingen een WIA-excedent verzekering opgenomen. Dit is een verzekering die bij arbeidsongeschiktheid het inkomen boven het maximumdagloon dekt. Of dit in uw pensioenregeling is opgenomen ziet u in uw Pensioen 1-2-3.

Waarmee kunnen we u helpen?

Chat met ons

Chat met ons×

Vul je gegevens in zodat we je beter kunnen helpen. Wel zo makkelijk!

Wij blijven onze chat steeds verbeteren. Heb je tips? Geef ze dan aan ons door!

Welkom op de Livechat van Aegon Cappital. Een medewerker helpt je zo snel mogelijk.