Voorkeur voor een vast of variabel pensioen?

Uw voorkeur voor een vast of variabel pensioen is persoonlijk. Bij een vast pensioen bouwen we uw beleggingsrisico stap voor stap af naarmate uw pensioendatum dichterbij komt. Dat biedt zekerheid. Bij een variabel pensioen bouwen we het risico minder snel af. Want u weet dat u ná uw pensioendatum doorgaat met beleggen. Zo maakt u kans op een hoger pensioen. Wat zijn die verschillen nu precies?

  Vast pensioen Variabel pensioen
Wat is het? Met een vast pensioen krijgt u de rest van uw leven iedere maand hetzelfde bedrag. Met een variabel pensioen krijgt u de rest van uw leven een maandelijks bedrag dat elk jaar anders is.
Hoe werkt het?
 
Als u met pensioen gaat, koopt u van uw hele pensioenpot een pensioen. U ontvangt dan de rest van uw leven iedere maand hetzelfde bedrag. Hoeveel? Dat hangt onder andere af van de rentestand op uw pensioendatum. Hoe hoger de rente, hoe meer u per maand krijgt. Hoe lager de rente, hoe minder u krijgt.
 

Als u met pensioen gaat, gebruikt u een deel van uw pensioenpot voor uw pensioen in dát jaar. De rest blijft belegd. Zo krijgt uw pensioenpot de kans om door te groeien. Aan het begin van elk jaar wordt de hoogte van uw maandelijkse pensioen vastgesteld. Bij Aegon hangt dat bedrag af van:

  • de prestaties van uw beleggingen in het afgelopen jaar
  • de marktrente
  • de levensverwachting van de gemiddelde Nederlander
Voordelen Zodra u met pensioen gaat, weet u 100% zeker hoeveel geld u iedere maand ontvangt. U gaat na uw pensioen door met beleggen. Hiermee maakt u kans op een hoger pensioen.
Nadelen
 
Als de rente op uw pensioendatum laag is, zit u vast aan een relatief laag pensioen. De hoogte van uw pensioen verandert ieder jaar. Het ene jaar ontvangt u mogelijk meer, het andere jaar mogelijk minder.