Voorkeur voor een vast of variabel pensioen?

Uw voorkeur voor een vast of variabel pensioen is persoonlijk. Bij een vast pensioen bouwen we uw beleggingsrisico stap voor stap af naarmate uw pensioendatum dichterbij komt. Dat biedt zekerheid. Bij een variabel pensioen bouwen we het risico minder snel af. Want u weet dat u ná uw pensioendatum doorgaat met beleggen. Zo maakt u kans op een hoger pensioen. Wat zijn die verschillen nu precies?

Vast pensioen Variabel pensioen
Uw pensioenuitkering is afhankelijk van de rentestand op het moment dat we uw pensioen vaststellen. Hoe hoger de marktrente, hoe hoger het pensioen dat u de rest van uw leven gegarandeerd krijgt. Helaas staat de rente al een paar jaar laag. U krijgt daardoor minder pensioen dan u misschien had verwacht.

U zit niet vast aan de rentestand op het moment dat u met pensioen gaat. Met een variabel pensioen beweegt uw pensioen jaarlijks mee met de rente, de beleggingen en de gemiddelde levensverwachting. Daardoor is de huidige lage rente minder bepalend voor de hoogte van uw pensioen.

Uw pensioenpot wordt niet belegd. U ontvangt  zo lang u leeft een vast bedrag. Uw pensioen stijgt niet als het goed gaat met de beurs. En uw pensioen daalt niet als het slecht gaat met de beurs.

 

Uw pensioenpot wordt belegd. Uw pensioen stijgt als het goed gaat met de beurs. En uw pensioen daalt als het slecht gaat met de beurs

Uw pensioen verandert niet als de marktrente stijgt of daalt.

Uw pensioen verandert wel als de marktrente stijgt of daalt.

Het maakt niet uit hoe oud u wordt en hoe oud inwoners van Nederland gemiddeld worden. U krijgt tijdens uw hele leven iedere maand hetzelfde bedrag. Uw pensioen wordt niet geïndexeerd.

Het maakt wel uit hoe oud inwoners van Nederland gemiddeld worden. Leven mensen van uw leeftijd gemiddeld korter? Dan heeft dit een positief effect op uw pensioen. Worden  mensen ouder? Dan heeft dit een negatief effect op uw pensioen.

De dagelijkse boodschappen worden vrijwel elk jaar duurder. Dat komt door inflatie. Stijgende prijzen zijn niet erg zolang ook uw inkomen stijgt. Maar een vast pensioen blijft gelijk. Over 20 jaar kunt u van dit bedrag waarschijnlijk minder boodschappen doen dan vandaag. De dagelijkse boodschappen worden vrijwel elk jaar duurder. Dat komt door inflatie. Bij een variabel pensioen verandert de hoogte van uw pensioen elk jaar. U kunt in de toekomst misschien meer maar misschien ook minder boodschappen kopen van dit pensioen.
Chat met ons

Chat met ons×

Vul je gegevens in zodat we je beter kunnen helpen. Wel zo makkelijk!

Wij blijven onze chat steeds verbeteren. Heb je tips? Geef ze dan aan ons door!

Welkom op de Livechat van Aegon Cappital. Een medewerker helpt je zo snel mogelijk.