Voorkeur voor een vast of variabel pensioen?

Jouw voorkeur voor een vast of variabel pensioen is persoonlijk. Bij een vast pensioen bouwen we je beleggingsrisico stap voor stap af naarmate jouw pensioendatum dichterbij komt. Dat biedt zekerheid. Bij een variabel pensioen bouwen we het risico minder snel af. Want je weet dat je ná jouw pensioendatum doorgaat met beleggen. Zo maak je kans op een hoger pensioen. Wat zijn die verschillen nu precies?

Vast pensioen Variabel pensioen
Jouw pensioenuitkering is afhankelijk van de rentestand op het moment dat we je pensioen vaststellen. Hoe hoger de marktrente, hoe hoger het pensioen dat je de rest van je leven gegarandeerd krijgt. Helaas staat de rente al een paar jaar laag. Je krijgt daardoor minder pensioen dan je misschien had verwacht.

Je zit niet vast aan de rentestand op het moment dat je met pensioen gaat. Met een variabel pensioen beweegt jouw pensioen jaarlijks mee met de rente, de beleggingen en de gemiddelde levensverwachting. Daardoor is de huidige lage rente minder bepalend voor de hoogte van jouw pensioen.

Jouw pensioenpot wordt niet belegd. Je ontvangt zo lang je leeft een vast bedrag. Je pensioen stijgt niet als het goed gaat met de beurs. En je pensioen daalt niet als het slecht gaat met de beurs.

Jouw pensioenpot wordt belegd. Je pensioen stijgt als het goed gaat met de beurs. En je pensioen daalt als het slecht gaat met de beurs.

Jouw pensioen verandert niet als de marktrente stijgt of daalt.

Jouw pensioen verandert wel als de marktrente stijgt of daalt.

Het maakt niet uit hoe oud je wordt en hoe oud inwoners van Nederland gemiddeld worden. Je krijgt tijdens je hele leven iedere maand hetzelfde bedrag. Jouw pensioen wordt niet geïndexeerd.

Het maakt wel uit hoe oud inwoners van Nederland gemiddeld worden. Leven mensen van jouw leeftijd gemiddeld korter? Dan heeft dit een positief effect op jouw pensioen. Worden mensen ouder? Dan heeft dit een negatief effect op jouw pensioen.

De dagelijkse boodschappen worden vrijwel elk jaar duurder. Dat komt door inflatie. Stijgende prijzen zijn niet erg zolang ook jouw inkomen stijgt. Maar een vast pensioen blijft gelijk. Over 20 jaar kun je van dit bedrag waarschijnlijk minder boodschappen doen dan vandaag. De dagelijkse boodschappen worden vrijwel elk jaar duurder. Dat komt door inflatie. Bij een variabel pensioen verandert de hoogte van jouw pensioen elk jaar. Je kunt in de toekomst misschien meer maar misschien ook minder boodschappen kopen van dit pensioen.