Beleggen voor mijn pensioen: wat past bij mij?

Uw pensioen beleggen wij voor u. Dit doen we zodat u straks een goed pensioen heeft. Bij beleggen gaan rendement en risico hand in hand. Hoe weet u welk risico bij u past? Daar helpen wij u bij. Ook dat is gebundelde pensioenkracht.

Beleggen voor mijn pensioen: wat past bij mij?

Een goede balans tussen rendement en risico

‘Elk nadeel heeft z’n voordeel’, zei Johan Cruijff vaak. Ook voor beleggen gaat die regel op. Want om uw pensioenpot te laten groeien, is een bepaald risico nodig. Onze beleggingsexperts zoeken daarom voortdurend naar de juiste balans tussen rendement en risico. Daarbij houden we altijd rekening met uw leeftijd. Dat klinkt misschien gek. Maar eigenlijk is het heel logisch. Ligt uw pensioendatum nog ver weg? Dan kunnen we wat meer risico nemen met uw pensioenpot. Als het een keer tegenzit op de beurs, is er nog genoeg tijd om het verschil weer goed te maken. Naarmate u ouder wordt, bouwen we het beleggingsrisico stapje voor stapje af. We noemen dit Life Cycle Beleggen.

Ontdek uw pensioenkracht in 5 minuten

Hoeveel risico kunt en wilt u nemen voor uw pensioen? We hebben 3 beleggingsprofielen. Ieder beleggingsprofiel heeft een eigen balans tussen rendement en risico. Zo is er voor iedereen een passend beleggingsprofiel. Welk beleggingsprofiel het beste bij u past, bepaalt u met de Profielwijzer. U vindt de Profielwijzer op uw Mijn Aegon Cappital.

Vul de Profielwijzer in

Wel of niet blijven beleggen na uw pensioendatum

 Uw beleggingsprofiel bepaalt hoe uw pensioenpot nu wordt belegd, maar ook hoe dat in de toekomst gebeurt. Zodra u met pensioen gaat kunt u kiezen voor een vast pensioen of een variabel pensioen. Bij een vast pensioen kiest u voor een gelijkblijvend maandelijks pensioen. De hoogte hiervan is sterk afhankelijk van de rentestand op het moment dat u met pensioen gaat. Hoe hoger de rente als u met pensioen gaat, hoe meer u per maand krijgt. Hoe lager de rente als u met pensioen gaat, hoe minder u krijgt. 

Als u kiest voor een variabel pensioen, dan kiest u ervoor om uw pensioenpot te blijven beleggen. De hoogte van uw pensioen bepalen we dan jaarlijks op basis van het rendement op de beleggingen. Het beleggingsprofiel dat u nu kiest, bepaalt of u onderweg bent naar een vast pensioen of een variabel pensioen. Pas op: uw pensioendatum maakt u uw definitieve keuze.

De kosten van beleggen

Verandert u uw beleggingsprofiel? Dan passen we uw beleggingen aan naar het profiel dat u heeft doorgegeven. Hier rekenen we aan- en verkoopkosten voor. Deze kosten verrekenen we met de waarde van uw beleggingen. U ziet dit terug in Mijn Aegon Cappital. De hoogte van de aan- en verkoopkosten hangt af van:

  • Uw leeftijd, en daarmee het aantal jaren tot uw AOW-datum.
  • Uw huidige en nieuwe beleggingsprofiel: is de aanpassing in de beleggingen groot of klein?
  • De afspraken met uw (voormalige) werkgever over de maximale hoogte van deze kosten. U leest dit in uw pensioenreglement of in een aanvulling hierop.

Meer over de totale kosten voor het beleggen van uw pensioen leest u op Mijn Aegon Cappital.

De kosten van beleggen

Duurzaam en verantwoord beleggen

Aegon Cappital wil bijdragen aan duurzame economische groei. Door financieel en maatschappelijk verantwoord te beleggen met oog voor mens en milieu. Daarmee beperken we de risico’s op onze beleggingen en streven we op lange termijn naar een hoger rendement.

In het beleggingsbeleid van onze vermogensbeheerders Aegon Asset Management en TKP Investments staan de spelregels die wij toepassen op onze beleggingen over milieu, mens en goed ondernemingsbestuur.

Voor meer informatie over verantwoord beleggen kunt u terecht bij Aegon Asset Management en TKP Investments.