Met pensioen gaan, wat verandert er?

Niet alleen je tijdsbesteding verandert, ook je geldzaken veranderen. Op deze pagina lees je waar je aan moet denken. 

Met pensioen gaan, wat verandert er?

Pensioen opgebouwd via jouw werkgever(s)

Je hebt pensioen opgebouwd via je werkgever. Misschien wel bij meerdere werkgevers. Als je met pensioen gaat, krijg je vanzelf bericht van de pensioenuitvoerder(s). Heb je pensioen bij verschillende pensioenuitvoerders? Dan kun je het in sommige gevallen samenvoegen.

Heb je net als bij Aegon Cappital een pensioenpot opgebouwd waarmee je op de pensioendatum zelf een pensioen moet aankopen? Dan kun je de verschillende pensioenpotten samenvoegen en één pensioenuitkering aankopen. Op mijnpensioenoverzicht.nl staan al jouw pensioenen en je AOW overzichtelijk bij elkaar.

Jouw AOW-pensioen

Vanaf je AOW-leeftijd ontvang je een AOW-pensioen van de overheid. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) regelt dit. Hoeveel AOW je krijgt, is afhankelijk van jouw situatie.

Ongeveer 5 maanden voor jouw AOW-leeftijd krijg je bericht van de SVB over het aanvragen van je AOW-pensioen. Wil je meer weten over je AOW? Op de website van de SVB vind je alle informatie.

Jouw pensioenuitkeringen en de belasting

Over je pensioenuitkering betaal je net als over je salaris loonbelasting en premie volksverzekeringen. Samen noemen we dit de loonheffing. Hoeveel loonheffing je betaalt, hangt van verschillende factoren af. Zo betaal je minder loonheffing nadat je de AOW-leeftijd hebt bereikt. En net als bij je salaris betaal je meer als jouw totale inkomen hoger is. De loonheffing wordt op je pensioen ingehouden door degene van wie je je pensioen ontvangt. Net zoals je werkgever dat deed op je salaris.

Op welk pensioen laat je de loonheffingskorting toepassen?

Bij het inhouden van de loonheffing, wordt rekening gehouden met de zogenaamde loonheffingskorting. Dit komt erop neer dat je over een deel van jouw inkomen geen loonheffing hoeft te betalen. Je betaalt hierdoor dus minder belasting en houdt daardoor netto meer geld over. De loonheffingskorting mag maar op één inkomen worden toegepast.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) houdt bij het uitbetalen van jouw AOW-pensioen standaard rekening met de loonheffingskorting. Om deze reden houden pensioenverzekeraars standaard geen rekening met loonheffingskorting. Ontvang je (nog) geen AOW-uitkering maar wel al een andere pensioenuitkering? Vraag jouw pensioenuitvoerder dan om rekening te houden met de loonheffingskorting. Laat je de loonheffingskorting tegelijkertijd op meerdere pensioenen toepassen? Dan betaal je te weinig belasting. Je ontvangt dan van de Belastingdienst een naheffing.

Hoe weet je op welk pensioen je de loonheffingskorting het best kan laten toepassen? Op de website van de SVB reken je dat eenvoudig uit. Je kunt in veel gevallen meer geld overhouden per maand zonder dat je iets hoeft terug te betalen aan de Belastingdienst.

Pensioen ontvangen in het buitenland

Als je verhuist naar het buitenland moet je veel zaken regelen. Zo ook je pensioen. Het is geen probleem om je AOW en pensioen in het buitenland te ontvangen. De verhuizing kan wel gevolgen hebben voor jouw pensioen. We lichten een paar belangrijke onderwerpen verder toe:

 • Je geld is langer onderweg en je betaalt mogelijk kosten aan de buitenlandse bank
  Geld overmaken naar een bank in het buitenland duurt meestal langer en kan extra kosten met zich meebrengen. Of je daarmee te maken krijgt, is afhankelijk van het land en de bank waar je bankiert. Bereid je goed voor om nare verrassingen te voorkomen. Je kunt je pensioen ook op een bankrekening in Nederland blijven ontvangen. Met een bankpas of creditcard kun je in het buitenland over je geld beschikken.
 • De hoogte van je AOW kan veranderen
  Door je verhuizing naar het buitenland kan de hoogte van jouw AOW veranderen. Je checkt op de website van de Sociale VerzekeringsBank (SVB) of dit op jou van toepassing is. Je ziet daar per land welke gevolgen je verhuizing heeft voor jouw AOW.
 • Je betaalt mogelijk dubbel belasting door je verhuizing naar het buitenland
  Als je in het buitenland woont, betaal je daar ook belasting. Omdat je pensioen uit Nederland ontvangt, betaal je ook belasting in Nederland. Om dubbele belasting te voorkomen heeft Nederland met een aantal landen afgesproken welk land belasting mag heffen. Verhuis je naar een land waar Nederland afspraken mee heeft gemaakt? Dan kun je de Nederlandse Belastingdienst vrijstelling vragen van inhouding loonbelasting. Kijk op de site van de Belastingdienst voor meer informatie.
 • Recht op Anw voor jouw partner vervalt mogelijk door je verhuizing naar het buitenland
  We hopen allemaal dat het niet gebeurt, maar stel dat je overlijdt nadat je naar het buitenland bent verhuisd. En stel dat jouw partner de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt. Hij of zij heeft dan misschien recht op een Anw-uitkering van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Door de verhuizing naar het buitenland is het mogelijk dat de uitkering lager is of zelfs helemaal vervalt. Op de website van de SVB vind je meer informatie over dit onderwerp.