Scheiden of uit elkaar gaan

Uit elkaar gaan is een ingrijpende beslissing met veel gevolgen. Ook voor uw pensioen! Niet alleen als u getrouwd was, ook als u heeft samengewoond. U moet nadenken en afspraken maken over de verdeling van het pensioen. Een aantal afspraken zijn via de wet geregeld, maar u en uw ex-partner mogen daar van afwijken. Waar u aan moet denken en wat u moet doen leest u op deze pagina.

Scheiden of uit elkaar gaan

Verdeling van pensioen

Was u getrouwd of geregistreerde partners? Dan heeft u volgens de wet recht op een deel van elkaars pensioen. U heeft recht op de helft van het pensioen dat uw ex-partner opbouwde toen u getrouwd of geregistreerde partner was. En andersom geldt het ook. Uw ex-partner heeft recht op de helft van uw pensioen dat u tijdens die periode opbouwde. In de wet is niets geregeld voor samenwonende partners. Zij moeten zelf afspraken maken over de verdeling van hun pensioenen.

Wat uw situatie ook is, sta stil bij uw pensioen als u uit elkaar gaat. Maak afspraken die het best bij u en uw ex-partner passen. Bijvoorbeeld als u allebei ongeveer hetzelfde verdient en beide zelf pensioen opbouwt. Dan kunt u afspreken om uw pensioen niet te verdelen.

Verdeling van partnerpensioen

Partnerpensioen keert uit aan uw partner als u overlijdt. De verdeling van het partnerpensioen is in de wet geregeld. Het partnerpensioen dat is opgebouwd tot het moment van uit elkaar gaan, wordt bij uw overlijden aan uw ex-partner uitgekeerd.

Bij het partnerpensioen maakt de wet geen onderscheid tussen trouwen of samenwonen. Dit geldt dus voor iedereen. Maar ook hier mag u van de wet afwijken. U moet de afspraken wel samen maken en vastleggen.

Afspraken vastleggen en doorgeven

Welke afspraken u ook maakt, leg ze goed vast. Was u getrouwd of geregistreerde partners? Leg uw afspraken dan vast in het echtscheidingsconvenant. Woonde u samen? Dan kunt u uw afspraken in een notariële akte laten vastleggen. Of u zet de afspraken zelf op papier en ondertekent dit samen.

Geef altijd aan uw werkgever door dat u uit elkaar gaat. Er zijn misschien arbeidsvoorwaarden die hierdoor veranderen. Registreer ook uw scheiding bij de gemeente. U ontvangt dan automatisch van ons een brief. Geeft u uw gemaakte afspraken binnen 2 jaar aan ons door? Dan verdelen wij uw pensioen zoals afgesproken. Ontvangen wij de afspraken niet binnen 2 jaar, dan verdelen wij uw pensioen niet. Dat betekent dat wij het volledige pensioen uitkeren aan de degene die het pensioen heeft opgebouwd. U moet dan zelf zorgen dat uw ex-partner dat deel van uw pensioen krijgt waar hij of zij recht op heeft.

Waarmee kunnen we u helpen?

Chat met ons

Chat met ons×

Vul je gegevens in zodat we je beter kunnen helpen. Wel zo makkelijk!

Wij blijven onze chat steeds verbeteren. Heb je tips? Geef ze dan aan ons door!

Welkom op de Livechat van Aegon Cappital. Een medewerker helpt je zo snel mogelijk.