Pensioenkracht voor jou

Chat met ons!

Stel je vraag via de chat. Wel zo makkelijk! We zijn iedere werkdag bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur.

Soms is het erg druk op onze chat. Zie je de knop ‘Start een gesprek’? Dan is er een chat-medewerker beschikbaar. Je kunt ons natuurlijk ook altijd bellen.

Heb je een pensioenregeling bij
Aegon Cappital?

(050) 522 50 77

Stuur een e-mail

Veelgestelde vragen

Zo werkt pensioen bij Aegon Cappital
Wat is de pensioengrondslag?

Dat is je pensioengevend salaris minus de franchise, het deel van je salaris waarover je géén pensioen opbouwt.

Wat is een beleggingsprofiel?

Dat geeft aan welk beleggingsrisico het beste bij je past. Hoeveel risico kun en wil je met jouw beleggingen lopen? Dat is voor elke deelnemer anders en hangt niet alleen af van je risicohouding, maar ook van andere elementen zoals je leeftijd en je financiële situatie, zoals het hebben van een afbetaald huis op de pensioendatum of het inkomen van jouw partner.

Wij beleggen jouw premie standaard in de neutrale Life Cycle. Wil je volgens een ander profiel beleggen? Dat kan. Maar hoe weet je wat bij jou past? Onze Profielwijzer op Mijn Aegon Cappital helpt je daarbij. Vul de Profielwijzer in en je ontdekt in 5 minuten welk profiel het best bij je past.

Wat is een beschikbare premieregeling?

Je pensioenregeling bij Aegon Cappital is een beschikbare premieregeling. Een beschikbare premieregeling wordt ook wel een defined contribution ofwel DC regeling genoemd.

Iedere maand stort je werkgever premie op jouw pensioenbeleggingsrekening. Dit bedrag wordt ook wel de beschikbare premie genoemd. De beschikbare premie is een percentage van je pensioengrondslag.

Aegon Cappital belegt de premies voor jou. Het totaal van de betaalde premies plus het rendement vormen op jouw pensioendatum een pensioenkapitaal. Met dit pensioenkapitaal koop je op de pensioenleeftijd een levenslang ouderdoms- en partnerpensioen.

Wat is een deelnemer?

In een pensioenregeling spreken wij over deelnemers. Als je een werknemer bent die via jouw werkgever bij Aegon Cappital pensioen opbouwt, ben je ook een deelnemer.

Als je bij je huidige werkgever uit dienst gaat, stopt je pensioenopbouw bij Aegon Cappital. Het pensioen dat je tot dat moment hebt opgebouwd blijft bij Aegon Cappital staan. En je blijft deelnemer aan de pensioenregeling. Je bouwt alleen geen pensioen meer op. Ga je ergens anders werken? Dan kun je jouw pensioen naar je nieuwe pensioenregeling meenemen. Dat meenemen van je pensioen heet waardeoverdracht.

Wat is een pensioenbeleggingsrekening?

Je hebt als deelnemer bij Aegon Cappital je eigen pensioenbeleggingsrekening. Hierop stort je werkgever elke maand de beschikbare premie. Aegon Cappital belegt deze premie volgens de neutrale Life Cycle. Of op de manier zoals je aan ons hebt doorgegeven.

Wat is een Premiepensioeninstelling (PPI)?

Een Premiepensioeninstelling (PPI) is een pensioenuitvoerder zoals sommige verzekeraars en pensioenfondsen. Er zijn een paar verschillen:

 • Een PPI mag alleen pensioen opbouwen en niet uitkeren. Van het opgebouwde pensioenkapitaal koop je op jouw pensioendatum een pensioen aan bij een pensioenverzekeraar. In een pensioenregeling bij een PPI staat alleen de premie vast en niet de hoogte van het uiteindelijke pensioen.
 • Een PPI mag geen risico’s dragen. Dat betekent dat een PPI geen minimaal opgebouwd bedrag mag garanderen.
Wat is mijn pensioengevend salaris?

Dat is het deel van je salaris dat meetelt voor de pensioenopbouw. Je bouwt niet altijd over je hele salaris pensioen op. In de meeste gevallen is je pensioengevend salaris 12x je vaste bruto maandsalaris plus vakantietoeslag. In laag 3 van jouw Pensioen 1-2-3 in Mijn Aegon Cappital staat waaruit jouw pensioengevend salaris bestaat.

Wat voor soort pensioenregeling heb ik?

Je doet mee aan een beschikbare premieregeling. Dit betekent dat je werkgever een pensioenpremie aan Aegon Cappital betaalt. De hoogte van de premie hangt af van je salaris en leeftijd. Deze premie belegt Aegon Cappital voor jou. Dit levert een pensioenkapitaal op. Op je pensioendatum koop je met het pensioenkapitaal een pensioenuitkering. Dat kan bij Aegon of bij een andere verzekeraar.

Beleggen voor mijn pensioen
Hoe werkt Garantpensioen?

Je kiest zelf wanneer je jouw pensioen wilt vastklikken en hoe vaak. Als je dat voor de 20ste van de maand doet, dan voeren wij dit uit per de eerste van de volgende maand. Spreek je met ons af dat (een vast deel van) jouw premie elke maand wordt vastgeklikt in Garantpensioen? Dan brengen wij daarover geen in- en uitstapkosten in rekening.

Let op: deze garantie kost veel geld. Deze kosten worden van je premie afgehaald. Hierdoor blijft er minder premie over voor de opbouw van je pensioen.

Hoeveel kost de garantie bij Garantpensioen?

Bij het vaststellen van de hoogte van het pensioen dat wij garanderen, gaan wij uit van een rendement van 3% op je  pensioenpremie. Voor deze garantie betaal je kosten: de rentegarantiepremie. Deze kosten zijn bij een lage rentestand relatief hoog.

Je koopt elk jaar met jouw premie een stukje pensioen aan. De hoogte van je pensioen staat daarmee vast.

Is beleggen risicovol?

Bij beleggen kan de waarde van je beleggingen wisselen. Dat is een risico. Beleggen in aandelen heeft de hoogste risico’s. De kans op een hoge opbrengst is ook het grootst. Beleggen in obligaties heeft minder risico’s. De verwachte opbrengsten zijn ook lager. Bij Aegon Cappital zoeken wij naar de meest optimale verhouding tussen rendement en risico.

Wat beïnvloedt de beleggingsresultaten?

De resultaten van de beleggingen zijn afhankelijk van hoe het met de economie gaat. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om vragen als:

 • Stijgen of dalen de olieprijzen?
 • Groeit of krimpt de economie?
 • Gaan de winsten van bedrijven omhoog of omlaag?
 • Stijgt of daalt de rente?
Wat betekent een defensief beleggingsprofiel?

In het defensieve beleggingsprofiel nemen we het minste risico bij het beleggen. We kiezen meer voor obligaties. En minder voor aandelen. Je bouwt naar verwachting een kleinere pensioenpot op dan als je offensief zou beleggen. Maar je hebt wel meer zekerheid. Nog meer dan in het neutrale beleggingsprofiel. Met het defensieve beleggingsprofiel sorteer je voor op een vast pensioen wanneer je met pensioen gaat.

Wat betekent een neutrale beleggingsprofiel?

Bij een neutraal beleggingsprofiel nemen we minder risico dan bij een offensief belegggingsprofiel. We investeren minder in aandelen en meer in obligaties. Je bouwt naar verwachting een kleinere pensioenpot op dan als je offensief zou beleggen. Maar je hebt wel meer zekerheid. Met een neutraal beleggingsprofiel sorteer je voor op een vast pensioen wanneer je met pensioen gaat.

Wat betekent een offensief beleggingsprofiel?

Bij het offensieve beleggingsprofiel nemen we het meeste risico. We investeren meer in aandelen en verwachten dat jij daardoor op langere termijn de grootste kans op een goed pensioen hebt. Het risico op sterke waardestijging en -daling van je pensioenbeleggingen is echter ook groter. Met het offensieve beleggingsprofiel sorteer je voor op een variabel pensioen wanneer je met pensioen gaat.

Wat is een pensioenkapitaal?

Via je werkgever leg je maandelijks een premie in voor je pensioen. Deze premie beleggen wij voor jou. De ingelegde premies en het behaalde rendement vormen samen jouw pensioenkapitaal.

Wat is een variabel pensioen?

Met een variabel pensioen blijft je pensioengeld ook na je pensionering belegd. Je krijgt de rest van je leven een maandelijks bedrag dat elk jaar anders is.

Wat is Garantpensioen?

Bij Garantpensioen kies je ervoor om je premie niet te beleggen, maar te gebruiken voor de aankoop van Garantpensioen.

Garantpensioen is een pensioenuitkering in euro’s en dus is de hoogte van je pensioen meteen zeker. Maar je profiteert ook niet meer van het rendement op je pensioenkapitaal. Dit deel van je pensioen (het Garantpensioen) is dan niet meer afhankelijk van de betere of slechtere marktomstandigheden op het moment dat je met pensioen gaat.

Wat is rendement?

Dat is de opbrengst die je met je beleggingen behaalt. Rendement kan positief zijn (‘winst’), maar ook negatief (‘verlies’). Als regel geldt: hoe meer risico je met jouw beleggingen wilt nemen, hoe groter de kans op hoge rendementen. Maar je hebt dan ook een grotere kans op een (tijdelijk) verlies.

Wat is Vrij beleggen?

Bij Vrij beleggen stel je je eigen beleggingsmix samen uit fondsen die Aegon Cappital aanbiedt.

Kies je voor Vrij Beleggen? Vul dan de Profielwijzer in. Ook voor Vrij Beleggen dien je je beleggingsprofiel te bepalen. Bij iedere aanpassing rekenen wij in- en uitstapkosten. Meer over de totale kosten voor het beleggen van je pensioen lees je in Mijn Aegon Cappital.

Welke beleggingsmogelijkheden heeft Aegon Cappital?

Aegon Cappital biedt twee keuzes voor jouw pensioenbeleggingen:

 • Life Cycle belegggen. Aegon Cappital belegt voor jou en bouwt je beleggingsrisico stapje voor stapje af naarmate je ouder wordt.
 • Vrij beleggen. Je stelt zelf je beleggingen samen. Je kiest uit de fondsen die Aegon Cappital aanbiedt.

Jouw werkgever bepaalt of hij beide keuzes in zijn pensioenregeling aanbiedt. In Mijn Aegon Cappital lees je welke keuze je hebt.

Pensioen voor mijzelf
Hoeveel (ouderdoms)pensioen krijg ik straks?

Wij weten niet hoe hoog je pensioen straks is. Dat hangt af van zaken als:

 • hoeveel premie je werkgever heeft betaald;
 • het rendement van de beleggingen;
 • de hoogte van het pensioenkapitaal;
 • hoe hoog de marktrente is op je pensioendatum; en
 • de tarieven die de aanbieder hanteert waar je je pensioen hebt gekocht.

Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat hoeveel pensioen je hebt opgebouwd. Op mijnpensioenoverzicht zie je wat je bereikbaar pensioen is. Je bereikbaar pensioen is het pensioen dat je kunt bereiken als je tot jouw pensioendatum tegen hetzelfde salaris pensioen blijft opbouwen bij Aegon Cappital.

Ik ga bijna met pensioen. Hoe werkt dat?

Ga je binnenkort met pensioen? Je krijgt bericht van ons als je met pensioen gaat. Dit bericht komt een paar maanden vóór je pensioendatum. In het bericht staat dat jouw pensioenkapitaal binnenkort voor je beschikbaar is. Met dit pensioenkapitaal koop je een pensioenuitkering aan. Je mag zelf bepalen bij welke pensioenaanbieder je deze pensioenuitkering koopt. 

Ik ga uit dienst, wat gebeurt er met mijn opgebouwde pensioen?

Ga je uit dienst? Dan kun je ervoor kiezen je pensioen mee te nemen naar je nieuwe werkgever. Dit heet waardeoverdracht.

Wil je jouw pensioen niet meenemen? Dan blijft jouw pensioenkapitaal bij Aegon Cappital staan. Je koopt dan met dit kapitaal op je pensioendatum een pensioen voor jezelf en je eventuele partner.

Een waardeoverdracht doen wij op jouw verzoek. De waardeoverdracht loopt volgens de wettelijke voorschriften en vraag jij aan bij je huidige pensioenuitvoerder.

Heb je een partner? Dan moet deze schriftelijk toestemming geven voor de waardeoverdracht van het partnerpensioen. Een bijzonder partnerpensioen, het partnerpensioen dat van jouw ex-partner is, kun je niet overdragen.

Wanneer heeft mijn partner recht op een Anw-uitkering van de overheid?

Als jij overlijdt, heeft jouw partner mogelijk recht op een Anw-uitkering van de overheid. Niet iedereen komt voor deze uitkering in aanmerking. Alleen als je partner nog geen AOW ontvangt, heeft hij/zij mogelijk recht op een Anw-uitkering.

Verder moet je partner:

 • een ongehuwd kind hebben dat 18 jaar of jonger is óf
 • voor meer dan 45% arbeidsongeschikt zijn óf
 • vóór 1950 zijn geboren.

De hoogte van de Anw-uitkering is bovendien afhankelijk van het inkomen van je partner. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de Anw uit. Kijk voor meer informatie op de website: www.svb.nl.

Wanneer ontvang ik ouderdomspensioen?

Je ontvangt ouderdomspensioen vanaf de pensioeningangsdatum. De pensioeningangsdatum is altijd de eerste dag van de maand. Standaard gaat je pensioen in op de pensioeningangsdatum. In de meeste pensioenregelingen is dat is de eerste van de maand waarin je 68 wordt. Eérder of láter mag ook. Je bepaalt uiteindelijk zelf op welk moment je met pensioen gaat.

Wat is AOW (Algemene Ouderdomswet)?

Dat is het pensioen van de overheid. Je ontvangt dit pensioen vanaf je AOW-leeftijd. Als inwoner van Nederland bouw je automatisch AOW op, van je 18de tot je 68ste. Heb je tijdens die periode enige tijd buiten Nederland gewoond en gewerkt? Dan is de AOW-uitkering die je ontvangt lager. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de AOW uit. Kijk voor meer informatie op www.svb.nl

Wat is deeltijdpensioen?

Als je voor deeltijdpensioen kiest, ga je gedeeltelijk met pensioen. Je blijft bijvoorbeeld 2 dagen per week werken en gaat 3 dagen met pensioen. Je ontvangt dan voor die 3 dagen een deel van je pensioen en voor die 2 dagen dat je werkt salaris. Over je salaris blijf je gewoon pensioen opbouwen.

Wat is nabestaandenpensioen?

Het nabestaandenpensioen is het pensioen dat jouw partner en/of kind(eren) na je overlijden ontvangen. Je partner ontvangt dan partnerpensioen; voor je kind(eren) is er wezenpensioen.

Wat is ouderdomspensioen?

Ouderdomspensioen is het pensioen dat je vanaf het moment dat je met pensioen gaat ontvangt. Je ontvangt dit pensioen vanaf je pensioendatum tot je overlijdt.

Pensioen voor mijn nabestaanden
Hoeveel partnerpensioen is er voor mijn partner verzekerd?

Je partner heeft aanspraak op partnerpensioen als je overlijdt vóór jouw persoonlijke pensioendatum. Het gaat in op de eerste dag van de maand waarin je overlijdt. Het wordt uitgekeerd tot het einde van de maand waarin je partner overlijdt. De hoogte van het partnerpensioen vind je terug in Mijn Aegon Cappital.

Er is ook een partnerpensioen voor je partner als je overlijdt ná jouw persoonlijke pensioendatum. Heb je op je pensioendatum geen partner? Of heeft jouw partner zelf een goed (pensioen)inkomen? Dan kun je ervoor kiezen het partnerpensioen (gedeeltelijk) in te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Deze keuze maak je als je met pensioen gaat. Je pensioen wordt dan hoger. Maar jouw eventuele partner krijgt dan minder – of zelfs niets – na jouw overlijden. Je partner moet met de uitruil van een partner- naar een ouderdomspensioen akkoord gaan. Een indicatie van het partnerpensioen bij overlijden ná jouw persoonlijke pensioendatum vind je ook op het pensioendashboard op Mijn Aegon Cappital

Ik woon samen, heeft mijn partner recht op partnerpensioen?

Je partner heeft recht op partnerpensioen als je partner en jij:

 • geen bloed- of aanverwant in de rechte lijn zijn van elkaar, en
 • op hetzelfde adres staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de overheid, en
 • minimaal zes maanden achter elkaar een gezamenlijke huishouding voeren, of
 • een notariële samenlevingsovereenkomst hebben gesloten. Daarin leg je de gezamenlijke huishouding vast.

In deel 3 van jouw pensioen 1-2-3 in Mijn Aegon Cappital lees je de voorwaarden zoals die gelden voor de pensioenregeling van jouw werkgever. Lees ze eens door of vraag ernaar bij je werkgever. Zo komt je partner niet voor onaangename verrassingen te staan. Ga je samenwonen? Geef dit dan altijd door aan je werkgever.

Kan ik mijn ouderdomspensioen inruilen voor partnerpensioen?

Als je uit dienst of met pensioen gaat, kun je een deel van je ouderdomspensioen inruilen voor (extra) partnerpensioen. Je ontvangt dan natuurlijk wel mínder ouderdomspensioen. Maar als je overlijdt, is er voor jouw partner een hoger partnerpensioen.

Andersom kan ook. Je kunt het partnerpensioen zelfs helemaal inruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Als je geen partner hebt, is dat zelfs logisch om te doen. Heb je wél een partner? Dan kun je het partnerpensioen ook inruilen, maar heb je wel toestemming van je partner nodig.

Wanneer eindigt de uitkering van het Anw-hiaatpensioen?

Het stopt op:

 • de eerste dag van de maand waarin je partner de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt;
 • de eerste dag van de maand waarin je partner 68 jaar wordt (als dat eerder is);
 • of op de laatste dag van de maand waarin je partner overlijdt (als dat eerder is).
Wat gebeurt er met mijn partnerpensioen als ik uit dienst ga?

Komt er een einde aan je dienstbetrekking door ontslag? Dan vervalt het partner- en wezenpensioen bij overlijden voor de pensioendatum. Je kunt een deel van de waarde van je pensioen gebruiken voor het aankopen van een partnerpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum. Dit partnerpensioen mag maximaal 70% van het verlaagde ouderdomspensioen zijn. 

Wil je dit doen? Geef het binnen drie maanden door nadat wij je geïnformeerd hebben over de gevolgen van je ontslag.

Let op: dit partnerpensioen na ontslag is verzekerd op risicobasis. Dat betekent dat het zonder waarde vervalt als je op jouw pensioendatum leeft. Of het vervalt op de datum dat je eerder met pensioen gaat. De verzekering van dit partnerpensioen blijft bestaan als je na ontslag gaat scheiden. Kies je voor waardeoverdracht? Dan wordt de eventuele waarde overgedragen. Dit geldt overigens niet voor bijzonder partnerpensioen.

Wat is bijzonder partnerpensioen?

Gaan jij en je partner uit elkaar? Dan heeft je ex-partner recht op (een deel van het) partnerpensioen. Dit heet het ‘bijzonder partnerpensioen’. Bij een (echt)scheiding heeft je ex-partner, naast het partnerpensioen, ook recht op een deel van het ouderdomspensioen dat je tijdens jullie relatie hebt opgebouwd. Je ex-partner kan – na uitdrukkelijk instemming van Aegon Cappital - het recht op (een deel van het) partnerpensioen en ouderdomspensioen laten omzetten naar een recht op eigen ouderdomspensioen.

De verdeling van het ouderdomspensioen bij scheiding, beëindiging van het geregistreerd partnerschap wordt ook wel verevening genoemd.

Wat is een Anw-hiaatpensioen?

Dat is een extra partnerpensioen aanvullend op de Anw-uitkering van de overheid en het standaard partnerpensioen van de pensioenregeling. Afhankelijk van de keuze van jouw werkgever is deze voor jou verplicht verzekerd of is de keuze aan jezelf.

Meer informatie over of en zo ja, hoe dit voor je geregeld is, vind je in jouw Pensioen 1-2-3 op Mijn Aegon Cappital.

Wat is een geregistreerde partner?

Dat is de partner met wie je het partnerschap hebt laten vastleggen bij de burgerlijke stand. Je bent niet getrouwd, maar jij en je partner hebben wel dezelfde rechten als partners die wél zijn getrouwd. Ook als het om pensioen gaat. Je geregistreerde partner heeft dus ook recht op een partnerpensioen als jij overlijdt.

Wat is partnerpensioen?

Partnerpensioen is een inkomen voor je partner na jouw overlijden.
Met je partner bedoelen wij:

 • de man/vrouw met wie je bent getrouwd, de man/vrouw met wie je je partnerschap hebt laten registreren of de man/vrouw met wie je ongehuwd samenwoont.

Woon je ongehuwd samen, dan zijn er nog een aantal aanvullende voorwaarden:

 • de man of vrouw met wie je samenwoont is géén bloed- of aanverwant in de rechte lijn. Dus bijvoorbeeld geen vader, moeder, kind, broer of zus; én
 • volgens de Basisregistratie Personen (BPR) staan jullie op hetzelfde adres ingeschreven; én
 • jullie voeren al minimaal 6 maanden achter elkaar een gezamenlijke huishouding; of
 • jullie hebben een notariële samenlevingsovereenkomst afgesloten waarin de gezamenlijke huishouding is vastgelegd.

In deel 3 van jouw pensioen 1-2-3 in Mijn Aegon Cappital lees je de voorwaarden zoals die gelden voor de pensioenregeling van jouw werkgever. Lees ze eens door of vraag ernaar bij je werkgever. Zo komt je partner niet voor onaangename verrassingen te staan. Ga je samenwonen? Geef dit dan altijd door aan je werkgever.

Wat is verevening

Bij een (echt)scheiding heeft je ex-partner recht op een deel van het ouderdomspensioen dat je tijdens jullie relatie hebt opgebouwd. Je ex-partner kan – na uitdrukkelijk instemming van Aegon Cappital - het recht op (een deel van het) partnerpensioen en ouderdomspensioen laten omzetten naar een recht op eigen ouderdomspensioen.

De verdeling van het ouderdomspensioen bij scheiding, beëindiging van het geregistreerd partnerschap wordt ook wel verevening genoemd.

Wat is wezenpensioen?

Als je overlijdt, is er voor je kind(eren) een eigen pensioen: het wezenpensioen. Het wezenpensioen gaat in op de eerste dag van de maand na je overlijden. Elk kind ontvangt dit pensioen tot zijn/haar 18de verjaardag. Dit wordt verlengd tot maximaal de 27ste verjaardag als je kind:

 • 5 dagdelen of meer onderwijs of een opleiding voor een beroep volgt, óf
 • een WIA-uitkering ontvangt en voor ten minste 45% arbeidsongeschikt is, óf
 • een WAJONG-uitkering ontvangt.

Met je kind(eren) bedoelen wij:

 • je eigen kind(eren)
 • je stief- of pleegkind(eren)
 • een kind of kinderen die je opvoedt en onderhoudt.

Zij komen na jouw overlijden in aanmerking voor wezenpensioen.
Meer informatie vind je terug in jouw Pensioen 1-2-3.

Voorbeeld 1:
Het wezenpensioen keert uit tot 21. Voldoe je aan de voorwaarden, dan keert het uit tot 27.

Voorbeeld 2:
Het wezenpensioen keert uit tot 27 jaar. Er worden geen aanvullende voorwaarden gesteld.

Informatie over Mijn pensioen
Hoe kan ik extra inleggen?

Pensioen opbouwen via je werkgever is tot een bepaalde grens belastingvrij. Dat wordt ook wel je fiscale ruimte genoemd. Niet iedere werkgever heeft een pensioenregeling die de volledige fiscale ruimte benut. Dat betekent dat je zelf extra kunt inleggen. Je kunt eenmalig of periodiek extra bedragen storten. Met deze stortingen beleg je voor extra pensioen. De extra regeling is vrijwillig en voor jouw rekening. De extra bedragen worden via je werkgever betaald. Hij verrekent dit met je salaris.

Meer informatie over 'Extra inleggen' en hoe dit werkt vind je ook in Mijn Aegon Cappital, jouw persoonlijke digitale omgeving.

Waar vind ik mijn Uniform Pensioen Overzicht?

In Mijn Aegon Cappital vind je ook al je belangrijke pensioendocumenten, zoals jouw Uniform Pensioen Overzicht (UPO). Uit veiligheidsoverwegingen sturen wij je UPO niet als bijlage bij een e-mail. Zo voorkomen we dat iemand de e-mail onderschept en toegang krijgt tot je salaris en pensioengegevens. Je ontvangt jaarlijks bericht van ons wanneer je nieuwe UPO klaar staat.

Wat is de Pensioenplanner?

Met de Pensioenplanner kun je zelf rekenen met jouw pensioen. Wil je weten wat er met je pensioen gebeurt als je bijvoorbeeld 1 jaar éérder stopt met werken? De Pensioenplanner geeft je het antwoord. Je weet dus ook direct of dat voor jou financieel haalbaar is; misschien moet je zelf eerst voor een extra pensioen sparen. Dankzij de Pensioenplanner kun je jouw pensioen helemaal op maat maken.

Nieuwsgierig? Ga dan naar de Pensioenplanner op Mijn Aegon Cappital

Wat is een Uniform Pensioenoverzicht (UPO)?

Zolang je pensioen opbouwt, ontvang je elk jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Op dit overzicht zie je onder andere hoeveel pensioenkapitaal je tot nu toe hebt opgebouwd. Maar ook waar jouw nabestaanden op kunnen rekenen als je overlijdt.

De naam zegt het al: het UPO is uniform, en dus bij alle pensioenuitvoerders qua opzet gelijk. Ontvang je meerdere UPO’s? Dan kun je opgebouwde pensioen goed naast elkaar leggen. Wil je weten wat deze bedragen in totaal voor jou betekenen? Kijk dan op Mijnpensioenoverzicht.nl.

Wat is Mijn Aegon Cappital?

Mijn Aegon Cappital is jouw persoonlijke digitale omgeving met informatie over je pensioen. Met Mijn Aegon Cappital kun je onder andere:

 • de persoonlijke gegevens van je pensioen bekijken;
 • de waarde van je pensioenbeleggingen bekijken;
 • je beleggingskeuze bekijken en veranderen.
Welke keuzes heb ik in de pensioenregeling van Aegon Cappital?

Het Pensioen 1-2-3 in Mijn Aegon Cappital geeft je informatie over jouw pensioenregeling. Laag 1 bevat een overzicht van je pensioenregeling in 5 minuten, laag 2 bevat uitgebreidere informatie en in laag 3 vind je al je officiële pensioendocumenten. Met het Pensioen 1-2-3 krijg je in laag 1 al antwoord op de volgende belangrijke vragen:

 • Wat biedt mijn pensioenregeling wel?
 • Wat biedt mijn pensioenregeling niet?
 • Hoe bouw ik pensioen op?
 • Welke keuzes heb ik?
 • Hoe zeker is mijn pensioen?
 • Welke kosten maakt jouw PPI?
 • Wanneer moet ik in actie komen?
Zelf regelen
Hoe kan ik een klacht indienen?

Als je een klacht over Aegon Cappital hebt, kun je een klacht indienen volgens onze klachtenprocedure. Komen we samen niet tot een oplossing? Dan kun je naar het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Kijk voor meer informatie op de website.

Hoe kan ik mijn pensioen overdragen aan een andere werkgever?

Je kunt je opgebouwde pensioenkapitaal meenemen naar de pensioenuitvoerder van je nieuwe werkgever als je van baan verandert. Dit heet waardeoverdracht. Waardeoverdracht is bijvoorbeeld gunstig als je nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wil je alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Waardeoverdracht vraag je aan bij je nieuwe pensioenuitvoerder. Zij nemen daarna contact met ons op.

Ik ben gehuwd of samenwonend, moet ik dat doorgeven?

Ben je gehuwd of samenwonend? Dan hoef je dat niet aan ons door te geven. Wij krijgen deze gegevens automatisch via de Basisregistratie Personen (BRP). 

Wil je weten wat er in je pensioenregeling geregeld is voor jouw partner? Kijk dan in je Pensioen  1-2-3  op Mijn Aegon Cappital. Hier lees je of er iets geregeld is voor je partner en wat. In Mijn Aegon Cappital zie je hoeveel pensioen je partner krijgt na jouw overlijden.

Wanneer maak ik de beleggingskeuze bij Aegon Cappital?

Dat doe je in ieder geval als je begint met deelnemen aan de pensioenregeling. Later kun je deze keuze altijd aanpassen. Het is verstandig om je beleggingskeuze opnieuw te bepalen als er iets verandert in je persoonlijke situatie. Je bepaalt je beleggingskeuze via Mijn Aegon Cappital in de Profielwijzer op Mijn Aegon Cappital. Veranderingen die voor de 20e van de maand doorgegeven zijn, gaan per de 1e van de volgende maand in.