Pensioenkracht voor u

Chat met ons!

Nieuw! Stel uw vraag via de chat. Wel zo makkelijk! Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Soms is het erg druk op onze chat. Ziet u de knop 'Start een gesprek'? Dan is er een chat-medewerker beschikbaar. U kunt ons ook altijd bellen!

Start een gesprek

Heeft u een pensioenregeling bij
Aegon Cappital?

(050) 522 50 77

Stuur een e-mail

Heeft u een pensioenregeling
Aegon PPI?

(050) 582 19 07

Stuur een e-mail

Veelgestelde vragen

Zo werkt pensioen bij Aegon Cappital
Wat is een beleggingsprofiel?

Dat geeft aan welk beleggingsrisico het beste bij u past. Hoeveel risico kunt en wilt u met uw beleggingen lopen? Dat is voor elke deelnemer anders en hangt niet alleen af van uw risicohouding, maar ook van andere elementen zoals uw leeftijd en uw financiële situatie, zoals het hebben van een afbetaald huis op de pensioendatum of het inkomen van uw partner.

Wij beleggen uw premie standaard in de neutrale Life Cycle. Wilt u volgens een ander profiel beleggen? Dat kan. Maar hoe weet u wat bij u past? Onze prijswinnende Profielwijzer op Mijn Aegon Cappital helpt u daarbij. Vul de Profielwijzer in en u ontdekt in 5 minuten welk profiel het best bij u past.

Wat is een beschikbare premieregeling?

Uw pensioenregeling bij Aegon Cappital is een beschikbare premieregeling. Een beschikbare premieregeling wordt ook wel een defined contribution ofwel DC regeling genoemd.

Iedere maand stort uw werkgever premie op uw pensioenbeleggingsrekening. Dit bedrag wordt ook wel de beschikbare premie genoemd. De beschikbare premie is een percentage van uw pensioengrondslag.

Aegon Cappital belegt de premies voor u. Het totaal van de betaalde premies plus het rendement vormen op uw pensioendatum een pensioenkapitaal. Met dit pensioenkapitaal koopt u op de pensioenleeftijd een levenslang ouderdoms- en partnerpensioen.

Wat is een deelnemer?

In een pensioenregeling spreken wij over deelnemers. Als u een werknemer bent die via uw werkgever bij Aegon Cappital pensioen opbouwt, bent u ook een deelnemer.

Als u bij uw huidige werkgever uit dienst gaat, stopt uw pensioenopbouw bij Aegon Cappital. Het pensioen dat u tot dat moment hebt opgebouwd blijft bij Aegon Cappital staan. En u blijft deelnemer aan de pensioenregeling. U bouwt alleen geen pensioen meer op. Gaat u ergens anders werken? Dan kunt u uw pensioen naar uw nieuwe pensioenregeling meenemen. Dat meenemen van uw pensioen heet waardeoverdracht.

Wat is een pensioenbeleggingsrekening?

U heeft als deelnemer bij Aegon Cappital uw eigen pensioenbeleggingsrekening. Hierop stort uw werkgever elke maand de beschikbare premie. Aegon Cappital belegt deze premie volgens de neutrale Life Cycle. Of op de manier zoals u aan ons heeft doorgegeven.

Wat is een Premiepensioeninstelling (PPI)?

Een Premiepensioeninstelling (PPI) is een pensioenuitvoerder zoals sommige verzekeraars en pensioenfondsen. Er zijn een paar verschillen:

 • Een PPI mag alleen pensioen opbouwen en niet uitkeren. Van het opgebouwde pensioenkapitaal koopt u op uw pensioendatum een pensioen aan bij een pensioenverzekeraar. In een pensioenregeling bij een PPI staat alleen de premie vast en niet de hoogte van het uiteindelijke pensioen.
 • Een PPI mag geen risico’s dragen. Dat betekent dat een PPI geen minimaal opgebouwd bedrag mag garanderen.
Wat is mijn pensioengevend salaris?

Dat is het deel van uw salaris dat meetelt voor de pensioenopbouw. U bouwt niet altijd over uw hele salaris pensioen op. In de meeste gevallen is uw pensioengevend salaris 12x uw vaste bruto maandsalaris plus vakantietoeslag. In laag 3 van uw Pensioen 1-2-3 in Mijn Aegon Cappital staat waaruit uw pensioengevend salaris bestaat.

Wat voor soort pensioenregeling heb ik?

U doet mee aan een beschikbare premieregeling. Dit betekent dat uw werkgever een pensioenpremie aan Aegon Cappital betaalt. De hoogte van de premie hangt af van uw salaris en leeftijd. Deze premie belegt Aegon Cappital voor u. Dit levert een pensioenkapitaal op. Op uw pensioendatum koopt u met het pensioenkapitaal een pensioenuitkering. Dat kan bij Aegon of bij een andere verzekeraar.

Beleggen voor mijn pensioen
Hoe werkt Garantpensioen?

U kiest zelf wanneer u uw pensioen wilt vastklikken en hoe vaak. Als u dat voor de 20ste van de maand doet, dan voeren wij dit uit per de eerste van de volgende maand. Spreekt u met ons af dat (een vast deel van) uw premie elke maand wordt vastgeklikt in Garantpensioen? Dan brengen wij daarover geen aan- en verkoopkosten in rekening.

Let op: deze garantie kost veel geld. Deze kosten worden van uw premie afgehaald. Hierdoor blijft er minder premie over voor de opbouw van uw pensioen.

Hoeveel kost de garantie bij Garantpensioen?

Bij het vaststellen van de hoogte van het pensioen dat wij garanderen, gaan wij uit van een rendement van 3% op uw pensioenpremie. Voor deze garantie betaalt u kosten: de rentegarantiepremie. Deze kosten zijn bij een lage rentestand relatief hoog.

U koopt elk jaar met uw premie een stukje pensioen aan. De hoogte van uw pensioen staat daarmee vast.

Is beleggen risicovol?

Bij beleggen kan de waarde van uw beleggingen wisselen. Dat is een risico. Beleggen in aandelen heeft de hoogste risico’s. De kans op een hoge opbrengst is ook het grootst. Beleggen in obligaties heeft minder risico’s. De verwachte opbrengsten zijn ook lager. Bij Aegon Cappital zoeken wij naar de meest optimale verhouding tussen rendement en risico.

Wat beïnvloedt de beleggingsresultaten?

De resultaten van de beleggingen zijn afhankelijk van hoe het met de economie gaat. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om vragen als:

 • Stijgen of dalen de olieprijzen?
 • Groeit of krimpt de economie?
 • Gaan de winsten van bedrijven omhoog of omlaag?
 • Stijgt of daalt de rente?
Wat betekent een defensief beleggingsprofiel?

In het defensieve beleggingsprofiel nemen we het minste risico bij het beleggen. We kiezen meer voor obligaties. En minder voor aandelen. U bouwt naar verwachting een kleinere pensioenpot op dan als u offensief zou beleggen. Maar u heeft wel meer zekerheid. Nog meer dan in het neutrale beleggingsprofiel. Met het defensieve beleggingsprofiel sorteert u voor op een vast pensioen wanneer u met pensioen gaat.

Wat betekent een neutrale beleggingsprofiel?

Bij een neutraal beleggingsprofiel nemen we minder risico dan bij een offensief belegggingsprofiel. We investeren minder in aandelen en meer in obligaties. U bouwt naar verwachting een kleinere pensioenpot op dan als u offensief zou beleggen. Maar u heeft wel meer zekerheid. Met een neutraal beleggingsprofiel sorteert u voor op een vast pensioen wanneer u met pensioen gaat.

Wat betekent een offensief beleggingsprofiel?

Bij het offensieve beleggingsprofiel nemen we het meeste risico. We investeren meer in aandelen en verwachten dat u daardoor op langere termijn de grootste kans op een goed pensioen hebt. Het risico op sterke waardestijging en -daling van uw pensioenbeleggingen is echter ook groter. Met het offensieve beleggingsprofiel sorteert u voor op een variabel pensioen wanneer u met pensioen gaat.

Wat is een pensioenkapitaal?

Via uw werkgever legt u maandelijks een premie in voor uw pensioen. Deze premie beleggen wij voor u. De ingelegde premies en het behaalde rendement vormen samen uw pensioenkapitaal.

Wat is een variabel pensioen?

Met een variabel pensioen blijft uw pensioengeld ook na uw pensionering belegd. U krijgt de rest van uw leven een maandelijks bedrag dat elk jaar anders is.

Wat is Garantpensioen?

Bij Garantpensioen kiest u ervoor om uw premie niet te beleggen, maar te gebruiken voor de aankoop van Garantpensioen.

Garantpensioen is een pensioenuitkering in euro’s en dus is de hoogte van uw pensioen meteen zeker. Maar u profiteert ook niet meer van het rendement op uw pensioenkapitaal. Dit deel van uw pensioen (het Garantpensioen) is dan niet meer afhankelijk van de betere of slechtere marktomstandigheden op het moment dat u met pensioen gaat.

Wat is rendement?

Dat is de opbrengst die u met uw beleggingen behaalt. Rendement kan positief zijn (‘winst’), maar ook negatief (‘verlies’). Als regel geldt: hoe meer risico u met uw beleggingen wilt nemen, hoe groter de kans op hoge rendementen. Maar u heeft dan ook een grotere kans op een (tijdelijk) verlies.

Wat is Vrij beleggen?

Bij Vrij beleggen stelt u uw eigen beleggingsmix samen uit fondsen die Aegon Cappital aanbiedt.

Kiest u voor Vrij Beleggen? Vul dan de Profielwijzer. Ook voor Vrij Beleggen dient u uw beleggingsprofiel te bepalen. Bij iedere aanpassing rekenen wij aan- en verkoopkosten. Meer over de totale kosten voor het beleggen van uw pensioen leest u in Mijn Aegon Cappital.

Welke beleggingsmogelijkheden heeft Aegon Cappital?

Aegon Cappital biedt twee keuzes voor uw pensioenbeleggingen:

 • Life Cycle belegggen. Aegon Cappital belegt voor u en bouwt uw beleggingsrisico stapje voor stapje af naarmate u ouder wordt.
 • Vrij beleggen. U stelt zelf uw beleggingen samen. U kiest uit de fondsen die Aegon Cappital aanbiedt.

Uw werkgever bepaalt of hij beide keuzes in zijn pensioenregeling aanbiedt. In Mijn Aegon Cappital leest u welke keuze u heeft.

Pensioen voor mijzelf
Hoeveel (ouderdoms)pensioen krijg ik straks?

Wij weten niet hoe hoog uw pensioen straks is. Dat hangt af van zaken als:

 • hoeveel premie uw werkgever heeft betaald;
 • het rendement van de beleggingen;
 • de hoogte van het pensioenkapitaal;
 • hoe hoog de marktrente is op uw pensioendatum; en
 • de tarieven die de aanbieder hanteert waar u uw pensioen heeft gekocht.

Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd. Op mijnpensioenoverzicht ziet u wat uw bereikbaar pensioen is. Uw bereikbaar pensioen is het pensioen dat u kunt bereiken als u tot uw pensioendatum tegen hetzelfde salaris pensioen blijft opbouwen bij Aegon Cappital.

Ik ga bijna met pensioen. Hoe werkt dat?

Gaat u binnenkort met pensioen? U krijgt bericht van ons als u met pensioen gaat. Dit bericht komt een paar maanden vóór uw pensioendatum. In het bericht staat dat uw pensioenkapitaal binnenkort voor u beschikbaar is. Met dit pensioenkapitaal koopt u een pensioenuitkering aan. U mag zelf bepalen bij welke pensioenaanbieder u deze pensioenuitkering koopt. 

Ik ga uit dienst, wat gebeurt er met mijn opgebouwde pensioen?

Gaat u uit dienst? Dan kunt u ervoor kiezen uw pensioen mee te nemen naar uw nieuwe werkgever. Dit heet waardeoverdracht.

Wilt u uw pensioen niet meenemen? Dan blijft uw pensioenkapitaal bij Aegon Cappital staan. U koopt dan met dit kapitaal op uw pensioendatum een pensioen voor uzelf en uw eventuele partner.

Een waardeoverdracht doen wij op uw verzoek. De waardeoverdracht loopt volgens de wettelijke voorschriften en vraagt u aan bij uw huidige pensioenuitvoerder.

Heeft u een partner? Dan moet deze schriftelijk toestemming geven voor de waardeoverdracht van het partnerpensioen. Een bijzonder partnerpensioen, het partnerpensioen dat van uw ex-partner is, kunt u niet overdragen.

Wanneer heeft mijn partner recht op een Anw-uitkering van de overheid?

Als u overlijdt, heeft uw partner mogelijk recht op een Anw-uitkering van de overheid. Niet iedereen komt voor deze uitkering in aanmerking. Alleen als uw partner nog geen AOW ontvangt, heeft hij/zij mogelijk recht op een Anw-uitkering.

Verder moet uw partner:

 • een ongehuwd kind hebben dat 18 jaar of jonger is óf
 • voor meer dan 45% arbeidsongeschikt zijn óf
 • vóór 1950 zijn geboren.

De hoogte van de Anw-uitkering is bovendien afhankelijk van het inkomen van uw partner. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de Anw uit. Kijk voor meer informatie op de website: www.svb.nl.

Wanneer ontvang ik ouderdomspensioen?

U ontvangt ouderdomspensioen vanaf de pensioeningangsdatum. De pensioeningangsdatum is altijd de eerste dag van de maand. Standaard gaat uw pensioen in op de pensioeningangsdatum. In de meeste pensioenregelingen is dat is de eerste van de maand waarin u 68 wordt. Eérder of láter mag ook. U bepaalt uiteindelijk zelf op welk moment u met pensioen gaat.

Wat is AOW (Algemene Ouderdomswet)?

Dat is het pensioen van de overheid. U ontvangt dit pensioen vanaf uw AOW-leeftijd. Als inwoner van Nederland bouwt u automatisch AOW op, van uw 18de tot uw 68ste. Heeft u tijdens die periode enige tijd buiten Nederland gewoond en gewerkt? Dan is de AOW-uitkering die u ontvangt lager. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de AOW uit. Kijk voor meer informatie op www.svb.nl

Wat is deeltijdpensioen?

Als u voor deeltijdpensioen kiest, gaat u gedeeltelijk met pensioen. U blijft bijvoorbeeld 2 dagen per week werken en gaat 3 dagen met pensioen. U ontvangt dan voor die 3 dagen een deel van uw pensioen en voor die 2 dagen dat u werkt salaris. Over uw salaris blijft u gewoon pensioen opbouwen.

Wat is nabestaandenpensioen?

Het nabestaandenpensioen is het pensioen dat uw partner en/of kind(eren) na uw overlijden ontvangen. Uw partner ontvangt dan partnerpensioen; voor uw kind(eren) is er wezenpensioen.

Wat is ouderdomspensioen?

Ouderdomspensioen is het pensioen dat u vanaf het moment dat u met pensioen gaat ontvangt. U ontvangt dit pensioen vanaf uw pensioendatum tot u overlijdt.

Pensioen voor mijn nabestaanden
Hoeveel partnerpensioen is er voor mijn partner verzekerd?

Uw partner heeft aanspraak op partnerpensioen als u overlijdt vóór uw persoonlijke pensioendatum. Het gaat in op de eerste dag van de maand waarin u overlijdt. Het wordt uitgekeerd tot het einde van de maand waarin uw partner overlijdt. De hoogte van het partnerpensioen vindt u terug in Mijn Aegon Cappital.

Er is ook een partnerpensioen voor uw partner als u overlijdt ná uw persoonlijke pensioendatum. Heeft u op uw pensioendatum geen partner? Of heeft uw partner zelf een goed (pensioen)inkomen? Dan kunt u ervoor kiezen het partnerpensioen (gedeeltelijk) in te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Deze keuze maakt u als u met pensioen gaat. Uw pensioen wordt dan hoger. Maar uw eventuele partner krijgt dan minder – of zelfs niets – na uw overlijden. Uw partner moet met de uitruil van een partner- naar een ouderdomspensioen akkoord gaan. Een indicatie van het partnerpensioen bij overlijden ná uw persoonlijke pensioendatum vindt u ook op het pensioendashboard op Mijn Aegon Cappital

Ik woon samen, heeft mijn partner recht op partnerpensioen?

Uw partner heeft recht op partnerpensioen als uw partner en u:

 • een bloed- of aanverwant in de rechte lijn zijn van elkaar, en
 • op hetzelfde adres staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de overheid, en
 • minimaal zes maanden achter elkaar een gezamenlijke huishouding voeren, of
 • een notariële samenlevingsovereenkomst hebben gesloten. Daarin legt u de gezamenlijke huishouding vast.

In deel 3 van uw pensioen 1-2-3 in Mijn Aegon Cappital leest u de voorwaarden zoals die gelden voor de pensioenregeling van uw werkgever. Lees ze eens door of vraag ernaar bij uw werkgever. Zo komt uw partner niet voor onaangename verrassingen te staan. Gaat u samenwonen? Geef dit dan altijd door aan uw werkgever.

Kan ik mijn ouderdomspensioen inruilen voor partnerpensioen?

Als u uit dienst of met pensioen gaat, kunt u een deel van uw ouderdomspensioen inruilen voor (extra) partnerpensioen. U ontvangt dan natuurlijk wel mínder ouderdomspensioen. Maar als u overlijdt, is er voor uw partner een hoger partnerpensioen.

Andersom kan ook. U kunt het partnerpensioen zelfs helemaal inruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Als u geen partner heeft, is dat zelfs logisch om te doen. Heeft u wél een partner? Dan kunt u het partnerpensioen ook inruilen, maar heeft u wel toestemming van uw partner nodig.

Wanneer eindigt de uitkering van het Anw-hiaatpensioen?

Het stopt op:

 • de eerste dag van de maand waarin uw partner de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt;
 • de eerste dag van de maand waarin uw partner 68 jaar wordt (als dat eerder is);
 • of op de laatste dag van de maand waarin uw partner overlijdt (als dat eerder is).
Wat gebeurt er met mijn partnerpensioen als ik uit dienst ga?

Komt er een einde aan uw dienstbetrekking door ontslag? Dan vervalt het partner- en wezenpensioen bij overlijden voor de pensioendatum. U kunt een deel van de waarde van uw pensioen gebruiken voor het aankopen van een partnerpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum. Dit partnerpensioen mag maximaal 70% van het verlaagde ouderdomspensioen zijn. 

Wilt u dit doen? Geef het binnen drie maanden door nadat wij u geïnformeerd hebben over de gevolgen van uw ontslag.

Let op: dit partnerpensioen na ontslag is verzekerd op risicobasis. Dat betekent dat het zonder waarde vervalt als u op uw pensioendatum leeft. Of het vervalt op de datum dat u eerder met pensioen gaat. De verzekering van dit partnerpensioen blijft bestaan als u na ontslag gaat scheiden. Kiest u voor waardeoverdracht? Dan wordt de eventuele waarde overgedragen. Dit geldt overigens niet voor bijzonder partnerpensioen.

Wat is bijzonder partnerpensioen?

Gaan u en uw partner uit elkaar? Dan heeft uw ex-partner recht op (een deel van het) partnerpensioen. Dit heet het ‘bijzonder partnerpensioen’. Bij een (echt)scheiding heeft uw ex-partner, naast het partnerpensioen, ook recht op een deel van het ouderdomspensioen dat u tijdens uw relatie heeft opgebouwd. Uw ex-partner kan – na uitdrukkelijk instemming van Aegon Cappital - het recht op (een deel van het) partnerpensioen en ouderdomspensioen laten omzetten naar een recht op eigen ouderdomspensioen.

De verdeling van het ouderdomspensioen bij scheiding, beëindiging van het geregistreerd partnerschap wordt ook wel verevening genoemd.

Wat is een Anw-hiaatpensioen?

Dat is een extra partnerpensioen aanvullend op de Anw-uitkering van de overheid en het standaard partnerpensioen van de pensioenregeling. Afhankelijk van de keuze van uw werkgever is deze voor u verplicht verzekerd of is de keuze aan u.

Meer informatie over of en zo ja, hoe dit voor u geregeld is, vindt u in uw Pensioen 1-2-3 op Mijn Aegon Cappital,

Wat is een geregistreerde partner?

Dat is de partner met wie u het partnerschap heeft laten vastleggen bij de burgerlijke stand. U bent niet getrouwd, maar u en uw partner hebben wel dezelfde rechten als partners die wél zijn getrouwd. Ook als het om pensioen gaat. Uw geregistreerde partner heeft dus ook recht op een partnerpensioen als u overlijdt.

Wat is partnerpensioen?

Partnerpensioen is een inkomen voor uw partner na uw overlijden.
Met uw partner bedoelen wij:

 • de man/vrouw met wie u bent getrouwd, de man/vrouw met wie u uw partnerschap hebt laten registreren of de man/vrouw met wie u ongehuwd samenwoont.

Woont u ongehuwd samen, dan zijn er nog een aantal aanvullende voorwaarden:

 • de man of vrouw met wie u samenwoont is géén bloed- of aanverwant in de rechte lijn. Dus bijvoorbeeld geen vader, moeder, kind, broer of zus; én
 • volgens de Basisregistratie Personen (BPR) staat u op hetzelfde adres ingeschreven; én
 • u voert al minimaal 6 maanden achter elkaar een gezamenlijke huishouding; of
 • u heeft een notariële samenlevingsovereenkomst afgesloten waarin de gezamenlijke huishouding is vastgelegd.

In deel 3 van uw pensioen 1-2-3 in Mijn Aegon Cappital leest u de voorwaarden zoals die gelden voor de pensioenregeling van uw werkgever. Lees ze eens door of vraag ernaar bij uw werkgever. Zo komt uw partner niet voor onaangename verrassingen te staan. Gaat u samenwonen? Geef dit dan altijd door aan uw werkgever.

Wat is verevening

Bij een (echt)scheiding heeft uw ex-partner recht op een deel van het ouderdomspensioen dat u tijdens uw relatie heeft opgebouwd. Uw ex-partner kan – na uitdrukkelijk instemming van Aegon Cappital - het recht op (een deel van het) partnerpensioen en ouderdomspensioen laten omzetten naar een recht op eigen ouderdomspensioen.

De verdeling van het ouderdomspensioen bij scheiding, beëindiging van het geregistreerd partnerschap wordt ook wel verevening genoemd.

Wat is wezenpensioen?

Als u overlijdt, is er voor uw kind(eren) een eigen pensioen: het wezenpensioen. Het wezenpensioen gaat in op de eerste dag van de maand na uw overlijden. Elk kind ontvangt dit pensioen tot zijn/haar 18de verjaardag. Dit wordt verlengd tot maximaal de 27ste verjaardag als uw kind:

 • 5 dagdelen of meer onderwijs of een opleiding voor een beroep volgt, óf
 • een WIA-uitkering ontvangt en voor ten minste 45% arbeidsongeschikt is, óf
 • een WAJONG-uitkering ontvangt.

Met uw kind(eren) bedoelen wij:

 • uw eigen kind(eren)
 • uw stief- of pleegkind(eren)
 • een kind of kinderen die u opvoedt en onderhoudt.

Zij komen na uw overlijden in aanmerking voor wezenpensioen.
Meer informatie vindt u terug in uw Pensioen 1-2-3.

Voorbeeld 1:
Het wezenpensioen keert uit tot 21. Voldoe je aan de voorwaarden, dan keert het uit tot 27.

Voorbeeld 2:
Het wezenpensioen keert uit tot 27 jaar. Er worden geen aanvullende voorwaarden gesteld.

Informatie over Mijn pensioen
Hoe kan ik extra inleggen?

Pensioen opbouwen via uw werkgever is tot een bepaalde grens belastingvrij. Dat wordt ook wel uw fiscale ruimte genoemd. Niet iedere werkgever heeft een pensioenregeling die de volledige fiscale ruimte benut. Dat betekent dat u zelf extra kunt inleggen. U kunt eenmalig of periodiek extra bedragen storten. Met deze stortingen belegt u voor extra pensioen. De extra regeling is vrijwillig en voor uw rekening. De extra bedragen worden via uw werkgever betaald. Hij verrekent dit met uw salaris.

Meer informatie over 'Extra inleggen' en hoe dit werkt vindt u ook in Mijn Aegon Cappital, uw persoonlijke digitale omgeving.

Hoe krijg ik toegang tot Mijn Aegon PPI of Mijn Cappital?

Heeft u via uw werkgever een pensioenregeling bij Aegon Cappital? Op het moment dat u de welkomstbrief per post ontvangt, heeft u ook toegang tot Mijn Aegon Cappital. U logt makkelijk en snel in met uw DigiD. Lukt het niet om in te loggen? Neem dan contact op met de Pensioendesk (050) 522 50 77. Of stuur een e-mail naar werknemer@aegoncappital.nl

Heeft u via uw werkgever een pensioenregeling bij Aegon PPI? Op het moment dat u de welkomstbrief per post ontvangt, heeft u ook toegang tot Mijn Aegon PPI. U logt makkelijk en snel in met uw DigiD. Lukt het niet om in te loggen? Neem dan contact op met de Pensioendesk (050) 582 19 07. Of stuur een e-mail naar deelnemer@aegonppi.nl.

 

Waar vind ik mijn UPO?

In Mijn Aegon PPI of Mijn Cappital vindt u ook al uw belangrijke pensioendocumenten, zoals uw UPO’s. Uit veiligheidsoverwegingen sturen wij uw UPO niet als bijlage bij een e-mail. Zo voorkomen we dat iemand de e-mail onderschept en toegang krijgt tot uw salaris en pensioengegevens. U ontvangt jaarlijks bericht van ons wanneer uw nieuwe UPO klaar staat.

Wat is een Uniform Pensioenoverzicht (UPO)?

Zolang u pensioen opbouwt, ontvangt u elk jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Op dit overzicht ziet u onder andere hoeveel pensioenkapitaal u tot nu toe hebt opgebouwd. Maar ook waar uw nabestaanden op kunnen rekenen als u overlijdt.

De naam zegt het al: het UPO is uniform, en dus bij alle pensioenuitvoerders qua opzet gelijk. Ontvangt u meerdere UPO’s? Dan kunt uw opgebouwde pensioen goed naast elkaar leggen. Wilt u weten wat deze bedragen in totaal voor u betekenen? Kijk dan op Mijnpensioenoverzicht.nl.

Wat is het Pensioendashboard?

Met het Pensioendashboard kunt u zelf rekenen met uw pensioen. Wilt u weten wat er met uw pensioen gebeurt als u bijvoorbeeld 1 jaar éérder stopt met werken? Het pensioendashboard geeft u het antwoord. U weet dus ook direct of dat voor u financieel haalbaar is; misschien moet u zelf eerst voor een extra pensioen sparen. Dankzij het Pensioendashboard kun u uw pensioen helemaal op maat maken.

Nieuwsgierig? Ga dan naar het Pensioendashboard op Mijn Aegon Cappital

Wat is Mijn Aegon Cappital of Mijn Aegon PPI?

Mijn Aegon Cappital of Mijn Aegon PPI is uw persoonlijke digitale omgeving met informatie over uw pensioen. Met Mijn Aegon Cappital of Mijn Aegon PPI kunt u onder andere:

 • de persoonlijke gegevens van uw pensioen bekijken;
 • de waarde van uw pensioenbeleggingen bekijken;
 • uw beleggingskeuze bekijken en veranderen.
Welke keuzes heb ik in de pensioenregeling van Aegon Cappital?

Het Pensioen 1-2-3 n Mijn Aegon Cappital geeft u informatie over uw pensioenregeling. Laag 1 bevat een overzicht van uw pensioenregeling in 5 minuten, laag 2 bevat uitgebreidere informatie en in laag 3 vindt u al uw officiële pensioendocumenten. Met het Pensioen 1-2-3 krijgt u in laag 1 al antwoord op de volgende belangrijke vragen:

 • Wat biedt mijn pensioenregeling wel?
 • Wat biedt mijn pensioenregeling niet?
 • Hoe bouw ik pensioen op?
 • Welke keuzes heb ik?
 • Hoe zeker is mijn pensioen?
 • Welke kosten maakt uw PPI?
 • Wanneer moet ik in actie komen?
Zelf regelen
Hoe kan ik een klacht indienen?

Als u een klacht over Aegon Cappital heeft, kunt u een klacht indienen volgens onze klachtenprocedure. Komen we samen niet tot een oplossing? Dan kunt u naar het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Kijk voor meer informatie op de website.

Hoe kan ik mijn pensioen overdragen aan een andere werkgever?

U kunt uw opgebouwde pensioenkapitaal meenemen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever als u van baan verandert. Dit heet waardeoverdracht. Waardeoverdracht is bijvoorbeeld gunstig als uw nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Waardeoverdracht vraagt u aan bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Zij nemen daarna contact met ons op.

Ik ben gehuwd of samenwonend, moet ik dat doorgeven?

Bent u gehuwd of samenwonend? Dan hoeft u dat niet aan ons door te geven. Wij krijgen deze gegevens automatisch via de Basisregistratie Personen (BRP). 

Wilt u weten wat er in uw pensioenregeling geregeld is voor uw partner? Kijk dan in uw Pensioen  1-2-3  op Mijn Aegon Cappital. Hier leest uw of er iets geregeld is voor uw partner en wat. In Mijn Aegon Cappital ziet u hoeveel pensioen uw partner krijgt na uw overlijden.

Wanneer maak ik de beleggingskeuze bij Aegon Cappital?

Dat doet u in ieder geval als u begint met deelnemen aan de pensioenregeling. Later kunt u deze keuze altijd aanpassen. Het is verstandig om uw beleggingskeuze opnieuw te bepalen als er iets verandert in uw persoonlijke situatie. U bepaalt uw beleggingskeuze via Mijn Aegon Cappital in de Profielwijzer op Mijn Aegon Cappital. Veranderingen die voor de 20e van de maand doorgegeven zijn, gaan per de 1e van de volgende maand in.

Chat met ons

Chat met ons×

Vul je gegevens in zodat we je beter kunnen helpen. Wel zo makkelijk!

Wij blijven onze chat steeds verbeteren. Heb je tips? Geef ze dan aan ons door!

Welkom op de Livechat van Aegon Cappital. Een medewerker helpt je zo snel mogelijk.